+385 95 344 0777 info@europskifondovi.eu

EU Fondovi

Povlačenje sredstava iz fondova i programa EU, državnih, regionalnih i lokalnih potpora

Naše usluge uključuju potpuni ciklus po načelu ‘ključ u ruke’, tako da korisnicima pružamo cjelovitu uslugu.

Na početku sve kreće od praćenja objavljenih natječaja iz svih izvora gdje se isti objavljuju.

Zatim slijedi savjetovanje o potporama i subvencijama i generiranje projekata, a nakon što se definiraju troškovi i aktivnosti, kreće se u pripremu prijava za natječaje.

Po osvajanju natječaja naše aktivnosti uključuju provedbu projekata, koju pripremamo sukladno kapacitetima prijavitelja te u skladu sa propisanim uvjetima.

Naravno kod natječaja gdje je to propisano, izrađujemo poslovne planove, investicijske studije i ostalu potrebnu dokumentaciju.

EU Fondovi

Izvori financiranja

ESIF zajmovi i krediti za rast i razvoj – HBOR i HAMAG

Naše korisnike savjetujemo o raspoloživim izvorima financiranja, uz napomenu da to uvijek usklađujemo sa potrebama klijenata i njihovim zahtjevima. Kao prvi korak pripreme nekog projekta, bitno je definirati izvore financiranja koji su raspoloživi na početku ili tijekom trajanja projekta.

Kvalitetan savjet na početku pripreme projekta, može biti ‘zlata vrijedan’ te iz tog razloga razmatramo sve opcije koje mogu biti od koristi za određeni projekt.

Vrlo često korisnici nisu informirani koje su im sve mogućnosti na raspolaganju za finaniciranje i pod kojim uvjetima.

Postoje programi poput ESIF instrumenata koji su namijeneni za rast i razvoj te im se može pristupit pod vrlo povoljnim uvjetima. Osim toga i poslovne banke imaju mogućnost koristiti HBOR kao partnerski izvor financiranja, što osigurava puno povoljnije uvjete za klijente.

ESIF instrumenti se provode putem HAMAG-a i HBOR-a, a ne treba zanemariti niti ostale raspoložive poticaje za ulaganja.

Investicijska dokumentacija

Poslovni planovi, investicijske studije i studije izvodljivosti

Nezaobilazni dio bilo kakvog poslovnog poduhvata poput pokretanja ili proširenja poslovanja je priprema investicijske dokumentacije. Radi se o poslovnim palnovima i raznim drugim investicijskim studijama ili studijama izvodljivosti, koje obavezno moraju dati poduzetniku informaciju o poslovnom poduhvatu u smislu financijskog volumena, izvora financiranja, točke isplativosti i stope povrata.

Ukoliko se uključe elementi poput marketinške studije i strategije razvoja, poduzetnik raspolaže moćnim alatom za pokretanje poslovne ideje ili proširenja poslovanja

Izlazak na nova tržišta

Osiguravanje pristupa novim tržištima, kontakti i aktivnosti

Obzirom kako poslujemo u više država EU sa velikim brojem ureda i vlastitom infrastruktruom, u mogućnosti smo ponuditi našim klijentima i zainteresiranim stranama različite oblike izlaska na nova tržišta. Takve usluge zavise od interesa klijenta i uključuju aktivnosti osnivanja pravnog subjekta, otvaranja kontakata na određenom tržištu, filter prema zainteresiranim industrijama, ostvarivanje kontakta sa potencijalnim dobavljačima ili kupcima. Naše aktivnosti su usmjerene na ostvarivane konkretnog nastupa na novim tržištima bilo direktno i odmah ili putem korištenja poticaja i sredstava iz EU fondova.

Provedba postupka nabave

Provođenje postupaka javne nabave i nabave za NOJN

Za vrijeme provedbe projekata financiranih iz EU fondova potrebno je provesti odgovarajuće postupke nabave ovisno o propisanim uvjetima natječaja ili zakonskim procedurama. Na početku je potrebno definirati prema kojim se zadanim postupcima provodi nabava te ulazi li u segment javne nabave, za one koji jesu ili nisu obveznici iste (NOJN) ili se zahtijeva postupak jednostavne nabave. Koliko god jednostavno zvuči, ipak je ovaj segment obično najveći izazov tijekom provedbe projekata i može ugroziti projekt ili dovesti do financijskih korekcija radi propusta tijekom provedbe zadanih postupaka nabave. U svim postupcima nabave imamo iskustva koja odmah na početku ugrađujemo u pripremu projekata ili ih primjenjujemo tijekom provedbe nabave.

Provedba projekata

Provedba projekata i kontrole pravilnog trošenja sredstava

Provedba projekata zapravo počinje tijekom njihove pripreme, za što se koristimo metodologijom kojom uključujemo eksperte iz raznih područja na koja se projekt odnosi, s ciljem izrade realističnih aktivnosti tijekom provedbe projekta. Osim planiranja i pripreme, nakon početka provedbe uvjiek budno pratimo i savjetujemo klijente o načinima provedbe aktivnosti i financijskog kontrolinga. Provedba projekta uvijek uključuje i kontrole pravilnog trošenja sredstava, te ispunjavenje propisanih izvješća i redovito podnošenje ZNS-ova.

Radionice i edukacije

Radionice i ciljane edukacije iz raznih područja

Pripremili smo i razvili edukacijsko-prezentacijski centar koji uključuje multimedijalnu učionicu pogodnu za provedbu edukacija i radionica. U mogućnosti smo organizirati takve aktivnosti za do 30 sudionika istovremeno, ovisno o temi radionice i planiranom programu edukacije.

Klijentima omogućujemo organizirati predstavljanje vlastitih proizvoda i usluga te uz to izradu vlastitog edukacijskog materijala za njihove potrebe.

Centar će pružati edukaciju o EU fondovima, pisanju projekata i raspoloživim sredstvima.

Energetika i energetski projekti

Planiranje i provedba energetskih projekata, savjetovanje i podrška

Obzirom na dugogodišnje iskustvo i kapacitete naših inženjera i suradnika, u mogućnosti smo ponuditi sve segmente od izrade rješenja do provedbe energetskih projekata. Najviše iskustava i dokazanih uspješnih projekata imamo u području fotonaponskih elektrana od tehničkih rješenja, preko provedbe i izvedbe projekta pa sve do puštanja u rad.

Posebne usluge

Izrada strategije za povlačenje sredstava iz EU fondova, evalucija projekata i start bez rizika

Kako bismo izašli ususret zahtjevima klijenata definirali smo i neke posebne usluge koje možemo pružiti prema specifičnim zahtjevima klijenata. Tako smo i prilagodili izrade raznih strategija za povlačenje sredstava iz EU fondova ili provedbu postupka evaluacije projekata prije njihove predaje.

Također je moguće ugovoriti i početnu uslugu Program P4 koja omogućuje klijentima korištenje jednostavnog servisa pravovremenih informacija.