Naše usluge

Kontinuirano savjetovanje o pripremi i provedbi EU projekata

Slobodno nam se javite s detaljnijim upitom za našu uslugu!

Želite da Vaša institucija bude pravovremeno obaviještena o novostima iz svijeta EU fondova? Želite biti redovito educirani i bolje upoznati s pojmovima kao što su operativni program, projektno upravljanje, projektna priprema, plan razvojnih projekata? Želite da članovi Vaše zajednice budu upoznati s istim pojmovima?

Naša metodologija savjetovanja o pripremi EU temelji se na dugotrajnoj i kontinuiranoj suradnji s korisnicima savjetovanja za pripremu i provedbu projekata za natječaje Europske unije, te se sastoji od sljedećeg sedam odvojenih područja za koje smo mišljenja da je potrebno svakoj jedinici lokalne samouprave u RH.:

  1. Kontinuiranog praćenja natječaja za financiranje projekata korisnika te obavještavanje korisnika o mogućnostima prijave na relevantne natječaje;
  2. Poslovnog savjetovanja na mjesečnoj razini koje se tiče pripreme i/ili provedbe projekata;
  3. Edukacija za zainteresirano stanovništvo JLS-a;
  4. Edukacija osoblja korisnika za osnovnu pripremu i oblikovanje projektnih ideja korisnika;
  5. Edukacija osoblja korisnika za provedbu projekata;
  6. Izrada jedne manje projektne prijave;
  7. Revizija Plana razvojnih projekata sukladno novonastalim okolnostima.

Navedeno kontinuirano savjetovanje smo oblikovali kroz tri razine, prilagođena paketa usluga, koje ovise o postojećem stanju u Korisniku, potencijalima i kapacitetima koje posjeduje.

Obratite nam se i zajedno pronađimo idealan paket za Vaše potrebe kontinuiranog savjetovanja. Jer uspjeh ne poznaje alternativu!