Naše usluge

Izrade studija za poslovne banke, kredit HBOR ili projektne prijave: poslovni plan, investicijski elaborat, financijska analiza i sl.

Slobodno nam se javite s detaljnijim upitom za našu uslugu!

Uspješno poslovanje poduzeća u današnjem okruženju nije nimalo jednostavan posao. Da bi predvidjeli buduće događaje u našem okruženju, utvrdili na vrijeme moguće probleme i  rješenja izrađujemo  poslovni plan. Poslovni plan sadrži detaljnu analizu ulaganja u posao, analizu budućih rezultata poslovanja, te različite ishode mogućih rizičnih situacija koje donosi budućnost. On je temeljena okosnica za poslovne aktivnosti i planirani razvoj.

KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ PRI IZRADI POSLOVNOG PLANA I INVESTICIJSKE STUDIJE?

Niste sigurni da imate dovoljno stručnih znanja i da možete sami izraditi poslovni plan? Čini vam se previše zahtjevno i komplicirano? Obratite se za pomoć stručnjacima koji su za to specijalizirani. Ipak, ne zaboravite, ne oslanjajte se isključivo na konzultante! To je vaš pothvat, i vaš rizik!  Naš tim financijskih stručnjaka na raspolaganju Vam je za pomoć pri oblikovanju poslovnog plana, ali vi ste taj koji sam mora napisati svoj poslovni plan!

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. Izrada poslovnog plana ne treba biti strogo šablonska, možete se kretati u određenim, prepoznatljivim okvirima. Dakle poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava.

Temeljni elementi plana:

  1. Osnovni podaci o poduzetniku- djelatnost, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća;
  2. Prikaz proizvoda i usluga- s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti, franšize i sl.;
  3. Analiza prodajnog tržišta i konkurencija- približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata s naglaskom na prednosti i nedostatke istih;
  4. Marketing strategija- na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena;
  5. Proizvodnja i distribucija- tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima;
  6. Financijski apsekt- ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultati i
  7. Podaci o timu- kvalitetan tim je jamstvo uspjeha.

Smisao svakog poslovanja jes zadovoljavanje nečijih potreba. Prema tome jako je bitno razumjeti tržište, tehnološke mogućnosti, ljudske potencijale, varijante financiranja te optimalnu organizaciju poslovanja.

Investicijska studija - Dokument koji u pravilu slijedi nakon preliminarnih izračuna isplativosti ideje ili projekta te prikupljanja svih potrebnih dodatnih ulaznih parametara i dokumenata (npr. dozvole, ponude, troškovnici). Služi za detaljan prikaz svih aspekata koji utječu na ideju/projekt i izračun ekonomsko-financijske isplativosti. Osnovica je za dobivanje novčanih sredstava iz privatnih, javnih i bankarskih izvora.

Ukoliko se ne raspolaže sa dovoljnim novčanim sredstvima, za pokretanje novog posla ili proširenje postojećeg javlja se potreba obraćanja financijskim institucijama ili drugim poslovnim subjektima koji pod određenim uvjetima su spremni uložiti sredstva. Jedan o važnih i najčeščih uvjeta, jest prilaganje Poslovnog plana, odnosno Investicijskog elaborata.

Osnovna razlika u potrebi da li izraditi poslovni plan ili Investicijski elaborat leži u visini ukupne investicije projekta (do 200.000,00, a kod nekih banaka i do 400.000,00kn izrađuje se Poslovni plan, a iznad tih investicija Investicijski elaborat) i puno šireg propisanog sadržaja Investicijskog elaborata.

Investicijski projekt ili poslovni plan, nije samo puka formalnost, već je temeljna okosnica svakog poduzetničkog pothvata, jer tek detaljnim i pažljivim planiranjem i analiziranjem svih detalja budućeg pothata, može se uvidjeti da li je opravdano i realno pristupiti realizaciji ideje.