Naše usluge

Izrada studija izvodljivosti, CBA analiza i ostalih dokumenata za pripremu projekata financiranih iz EU fondova

Slobodno nam se javite s detaljnijim upitom za našu uslugu!

Ulaskom Hrvatske u članstvo EU otvorile su se brojne mogućnosti sufinanciranja projekata sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova. Kako bi se što uspješnije iskoristile dostupne financijske potpore, potrebno je pripremiti složenu projektnu dokumentaciju. Ključni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodljivosti (Feasibility study) te CBA (Cost - Benefit analysis) analiza - analiza troškova i koristi, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova.

Studija izvodljivosti analizom troškova i koristi obavezan je dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje većih projekata iz strukturnih fondova EU, posebice infrastrukturnih projekata poput izgradnje i opremanja. Svrha im je odrediti je li projekt, s točke društvenog interesa, poželjan za ulaganje. U studijama izvedivosti se po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi složen je zadatak kojega u pravilu za prijavitelje projekata obavljaju vanjski konzultanti s odgovarajućm stručnim znanjima i referencama.

No, i uz takvu vanjsku pomoć za nositelje projekata, nužno je dobru projektnu ideju pretočiti u kvalitetno osmišljen projekt s jasnom usmjerenošću na ostvarenje definiranih ciljeva te imati dovoljno znanja o tome što se od projekta želi, kakve inpute treba prikupiti i kako surađivati s ostalim dionicima i konzultantima u svrhu postizanja ciljanog rezultata. Na taj će način razvoj projekta i izrada studije izvodljivosti biti brža i kvalitetnija, a projekt će imati veću šansu za sufinanciranje iz EU fondova.

Isplativost projekata privatnih investitora definira se kroz povrat uloženih sredstava kroz određeno vremensko razdoblje odnosno kroz ostvareni profit. Za razliku od njih, projektima financiranima od strane EU programa primarni je zadatak donijeti koristi društvenoj zajednici. Tu se najprije radi o projektima kao što su izgradnja bolnice, ceste, škole, odlagališta otpada itd, ali i većim projektima privatnog poduzetništva koji mogu donijeti dugoročne koristi za širu zajednicu, a ne samo za vlasnika poduzeća. Procjena opravdanosti ulaganja u takav, najčešće društveno koristan projekt vrlo je složen postupak, a glavni alat koji se pri tom koristi je Analiza troškova i koristi, odnosno Cost-benefit analiza.

Tim UHY Savjetovanja uspješno je pripremio studije izvodljivosti za sljedeće velike projekte:

  • Studija predizvodljivosti - Implementacijom suvremene znanstveno-istraživacke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji
  • Studija predizvodljivosti - Funkcionalna integracija sveučilišta u splitu, pmf-st, pfst te ktf-st kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u zgradi tri fakulteta