Naše usluge

Izrada strategija gradova, općina i ostalih jedinica JLS, strategija posebnih gospodarskih grana i sličnih strateških dokumenata

Slobodno nam se javite s detaljnijim upitom za našu uslugu!

Nakon ulaska Hrvatske u EU sve se više govori o značaju regionalnog razvoja u ukupnom društveno-ekonomskom razvoju države.

Kada je riječ o jedinicama lokalne i područne samouprave, izrada strateških planova kao što je Program ukupnog razvoja čini temelj za povlačenje sredstava iz fondova EU.

Strateški plan razvoja općina, gradova i županija od velike je važnosti jer se radi o dokumentu koji pokazuje smjer sveukupnog razvoja određenog područja i to kao odgovor na negativne društvene pojave poput pada nataliteta, nezaposlenosti, neplanske gradnje. Strateškim planom definiraju se ciljevi, programi i prioriteti koji moraju biti u skladu sa strateškim smjernicama na razini županije, države i cijele EU.

Poželjno je da se sadržaj strategije vremenski uskladi sa cijelim programskim razdobljem EU 2014-2020 kako bi se omogućilo što učinkovitije korištenje sredstava iz EU.

Naš tim vrhunskih stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u izradi strateških razvojnih dokumenata nudi usluge pripreme i izrade strategija razvoja jedinica lokalnih i regionalnih samouprava i drugih strateških dokumenata. Na izradi predmetnih strategija sudjeluju i poljski stručnjaci koji su pripremili, osmislili, a što je najvažnije i proveli nekoliko desetaka strategija sličnog tipa u jedinicama lokalne samouprave u Poljskoj. 

Izrađen strateški plan korak je bliže ka željenom napretku - održivom gospodarskom razvoju, prosperitetu i očuvanom okolišu. 

Tim UHY Savjetovanja od 2014. godine je uspješno izradio sljedeće strateške dokumente: