Referentna lista

Popis projekata

U samom popisu možete vidjeti samo manji dio projekata koje smo pripremili, izradili i/ili osmislili, kojima smo upravljali, na kojima smo provodili brojne usluge nadzora, revizije, savjetovanja u nabavi ili nekom drugom obliku, a za detaljnu referentnu listu, obratite nam se direktno na kontakte.

Paritetnim fondom do jačanja socijalnog dijaloga u sektoru graditeljstva – SOGRADI

Priprema i provedba

HUP, Sindikat graditeljstva Hrvatske

26.08.2015.
25.08.2016.

1.697.471,00 kn
1.697.471,00 kn

Business Caffe Split – Malom kavom do velikog posla.

Priprema i provedba

Grad Split

30.07.2015.
29.07.2016.

297.715,08 kn
297.715,08 kn

„ZAJEDNO U BUDUĆNOST – OŽIVIMO SOCIJALNI DIJALOG U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI“

>Priprema i provedba

HUP Dalmacija, partneri - Sindikati (HURS) - županija, (SDŽ) -poslodavci, B-4

26.07.2015.
25.07.2016.

996.099,80 kn
996.099,80 kn

Implementacijom holistčkih IKT rješenja te razvojem usluga do povećanja konkurentnosti Filip informatka d.o.o.

Priprema

Filip informatka d.o.o.

30.12.2014.
30.12.2014.

1.115.000,00 HRK
750.000,00 HRK

Pomorski menadžment za 21.stoljeće - održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unaprijeđenje istoimenog sveučilišnog diplomskog studija

Priprema

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet

17.12.2014.
17.12.2014.


Skriveni talenti

Stowarzyszenie B-4

01.12.2014.
31.01.2009.

14 513,00 EUR
14 513,00 EUR

Putevima znanja - stručno osposobljavanje za turističku industriju

Stowarzyszenie B-4

01.12.2014.
30.04.2010.

204 224,00 EUR
204 224,00 EUR

Biznes na start

Stowarzyszenie B-4

01.11.2014.
31.08.2010.

464 511,26 EUR
464 511,26 EUR

Zaustavimo divlja odlagališta smeća - partnerstvo i integrirane mjere pružaju priliku da se riješi problem

Priprema i provedba

Stowarzyszenie B-4

01.11.2014.
31.10.2012.

95 793,00 EUR
86 784,00 EUR

Establishing University Cooperation Osijek-Pécs (EUNICOP)

Revizija projekta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Pravni fakultet Osijek (PRAVOS) (HR) - PP 50094206)

14.10.2014.
14.10.2014.


A Cross-Border Lobby Party and Cooking Competition - A meeting of Cultures at the Croatian-Hungarian Border (DRAVA GASTROLOBY)

Revizija projekta

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji (PORA 50089415)

14.10.2014.
14.10.2014.


A Cross-Border Lobby Party and Cooking Competition - A meeting of Cultures at the Croatian-Hungarian Border (DRAVA GASTROLOBY)

Revizija projekta

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije (TZ KKZ 50089439)

14.10.2014.
14.10.2014.


Bilingual environmental education in Drava-basin (LINGUA)

Revizija projekta

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek (ZELENI OSIJEK 50107322)

14.10.2014.
14.10.2014.


System Audit

Ministry of Regional Development and EU Funds in Croatia

14.10.2014.
14.10.2014.


Expenditure verification - ESENSEE - Eco social economy network South an East Europe

Udruga Split zdravi grad, Udruga Slap, Udruga ACT

14.10.2014.
14.10.2014.


Expenditure verification - Lake to Lake Green Tourism – Lake2Lake

Grad Vrlika, Grad Rama (BiH)

14.10.2014.
14.10.2014.


Expenditure verification - Mediterranean Medicinal Herbs – MED MED HERBS

Općina Jelsa, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Dalmatica Viva - Centar za održivi razvoj Dalmacije

14.10.2014.
14.10.2014.


Elmap GREEN powered solutions for waste water disposal and purification sector (WWDP sector)

Revizija projekta

ELMAP d.o.o.

14.10.2014.
14.10.2014.


Development of business-related infrastructure within the Entrepreneurial Zone Kosa

Revizija projekta

Grad Skradin, Poduzetnička zona PODI Šibenik

14.10.2014.
14.10.2014.


Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje s naglaskom na mediteransko područje

Priprema

Svučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

01.10.2014.
17.12.2014.

2.970.406,20 kn
2.821.885,89 kn

Ostanimo najbolji - ulažimo u znanje!

Priprema i provedba

UHY HB EKONOM d.o.o.

01.10.2014.
17.12.2014.

267.526,00 kn
254.149,70 kn

Business caffe Split - Malom kavom do velikog posla

Priprema i provedba

Grad Split

01.10.2014.
17.12.2014.

298.128,84 kn
298.128,84 kn

Međunarodni festival pršuta Drniš 2015. - promocija pršuta i drugih autohtonih proizvoda ruralnih područja

Priprema

Grad Drniš

01.10.2014.
17.12.2014.

299.710,00 kn
299.710,00 kn

Ekološka građevinska rješenja

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.09.2014.
30.06.2015.

165 911.83 EUR

Ekološka građevinska rješenja

Stowarzyszenie B-4

01.09.2014.
30.06.2015.

165 911.83 EUR

Zajednička staza - Projekt za integraciju ruralnih nevladinih organizacija

Stowarzyszenie B-4

01.09.2014.
28.02.2010.

156 928,00 EUR
156 928,00 EUR

Pomozi sebi pomažući drugima

Priprema i provedba

Stowarzyszenie B-4

01.09.2014.
30.09.2012.

63 946,00 EUR
63 946,00 EUR

W @ NSA za mlade - stručnjaci za e-poslovanje

Priprema i provedba

Stowarzyszenie B-4

01.09.2014.
31.12.2012.

293 314,00 EUR
293 314,00 EUR

Promocija i razvoj agro-turizma i ekološke poljoprivrede u ukrajinskim istočnim Karpatima

Stowarzyszenie B-4

01.07.2014.
31.12.2014.

53 873,00 EUR
53 873,00 EUR

Dođite i uvjerite se - marketing i promocija seoskog turizma i ekološke poljoprivrede u ukrajinskim istočnim Karpatima

Stowarzyszenie B-4

01.07.2014.
31.12.2014.

65 103,00 EUR
65 103,00 EUR

Uvjeti ugovora FIDIC – zaposlenici regije Świętokrzyskie

Stowarzyszenie B-4

02.06.2014.
30.04.2009.

85 356,00 EUR
85 356,00 EUR

Povećanje produktivnosti osoblja, kvalitete usluge i prepoznatljivost tvrtke Nautika centar Nava

Priprema projektne aplikacije

Nautika centar Nava d.o.o.

17.04.2014.
17.12.2014.

842.000,00 kn
589.400,00 kn

Modernizacijom do povećane konkurentnosti, fleksibilnosti i produktivnosti tvrtke Navalis

Priprema projektne aplikacije

Navalis d.o.o.

17.04.2014.
17.12.2014.

815.738,00 kn
571.016,00 kn

Implementacijom novih strojeva i proizvodnih procesa do povećanja konkurentnosti društva Navalis d.o.o.

Priprema projektne aplikacije

Navalis d.o.o.

01.04.2014.
17.12.2014.


Povećanje konkurentnosti kroz povećanje produktivnosti rada integracijom holističkog e-sustava u poslovanje društva Calvados Club

Priprema projektne aplikacije

Calvados Club d.o.o.

01.04.2014.
17.12.2014.

451.000,00 kn
315.700,00 kn

Izgradnja vodne (prekidne) komore Lišnjak

Priprema projektne aplikacije

Grad Drniš

01.04.2014.
17.12.2014.

948.436,00 kn

Kušaonica maslinova ulja - Uje - otok Brač

Priprema projektne aplikacije

Zadruga Brachia

01.04.2014.
17.12.2014.

254.789,00 kn

Regional Tourism Product Plan of the Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 (RTPP HU-HR)

Revizija projekta

Razvojna agencija grada Čakovca (ČAKRA-50088823)

29.03.2014.
29.03.2014.


Regional Tourism Product Plan of the Hungary-Croatia IPA Cross-border Co-operation Programme 2007-2013 (RTPP HU-HR)

Revizija projekta

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju (RRA Osijek-50057777)

01.03.2014.
27.03.2014.


Eko instalacije

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.01.2014.
30.11.2014.

178 138.9 EUR

Program razvoja Potkarpacki Kooperativni Savez. Etapa II.; br projekta POIG.05.01.00-00-036

Potkarpacki Kooperativni Savez - Klaster Lakog i Ultralakog zrakoplovstva

Potkarpacki Kooperativni Savez - Klaster Lakog i Ultralakog zrakoplovstva

01.10.2013.
30.09.2015.

4 637 820.81 EUR
4 461 918.3 EUR

Ekološka građevinska rješenja

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.08.2013.
31.07.2014.

182 346.17 EUR

Organizacijske Inovacije

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.01.2013.
31.10.2014.

410 966.57 EUR

Osmijeh za starije

Piprema i provedba

Stowarzyszenie B-4

01.07.2012.
31.12.2012.

79 503,00 EUR
59 536,00 EUR

Vrata do uspjeha

Priprema i provedba

Stowarzyszenie B-4

02.06.2012.
29.05.2012.

132 999,00 EUR
132 999,00 EUR

"Postani interni revizor – međunarodne kvalifikacije CIA"

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.07.2011.
31.07.2012.

206 990.7 EUR

Znanje i poduzetništvo

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.02.2011.
31.01.2012.

108 998.15 EUR

Ekološki pneumatski sustavi pogona u ultralakom zrakoplovstvu

Potkarpacki Kooperativni Veze - Klaster Lakog i Ultralakog zrakoplovstva (Udruga B-4 radi kao koordinator klastera)

Potkarpacki Kooperativni Veze - Klaster Lakog i Ultralakog zrakoplovstva (Udruga B-4 radi kao koordinator klastera)

01.01.2011.
30.09.2013.

4 292 793.93 EUR

Financijska kontrola i unutarnja revizija – zaposlenici u regiji Mazowieckie

Stowarzyszenie B-4

01.11.2010.
31.01.2012.

244 786,00 EUR
244 786,00 EUR

Znanje i poduzetništvo - suradnja između znanosti i gospodarstva

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.10.2010.
31.10.2011.

118 442.82 EUR

Znanje i poduzetništvo - suradnja između znanosti i gospodarstva

Stowarzyszenie B-4

01.10.2010.
31.10.2011.


118 442.82 EUR

Europe Direct - Rzeszów

Stowarzyszenie B-4

01.10.2010.
31.12.2010.

29 022,43 EUR
14 448,79 EUR

Znanje i poduzetništvo - suradnja između znanosti i gospodarstva

Stowarzyszenie B-4

01.10.2010.
31.10.2011.

128 568,00 EUR
128 568,00 EUR

Nova uloga

Stowarzyszenie B-4

01.10.2010.
30.11.2011.

230 950,00 EUR
230 950,00 EUR

Financijska kontrola i unutarnja revizija - osoblje Subcarpathian pokrajina

Stowarzyszenie B-4

01.05.2010.
30.06.2011.

205 705,25 EUR
197 505,25 EUR

Vlastiti posao

Stowarzyszenie B-4

01.03.2010.
29.02.2012.

860 640,00 EUR
860 640,00 EUR

Tvoj posao=tvoja šansa

Stowarzyszenie B-4

01.01.2010.
30.11.2011.

636 891,50 EUR
636 891,50 EUR

Financijska kontrola i unutarnja revizija - djelatnici pokrajine Malopolska

Stowarzyszenie B-4

01.01.2010.
30.06.2011.

233 211,00 EUR
225 794,00 EUR

Poljska i Slovačka Pozivamo vas da se opustite. Zajednički oglašavanje i promocija agro-turizma i regionalnih proizvoda i turizma

Stowarzyszenie B-4

01.11.2009.
31.08.2010.

45 294,00 EUR
43 029,30 EUR

Ja sam aktivna!

Stowarzyszenie B-4

01.11.2009.
31.07.2011.

471 557,00 EUR
471 557,00 EUR

Jačanje institucionalnog sustava provedbe regionalnih inovacijskih strategija u godinama 2007-2013 u pokrajini Podkarpacie

Samouprava Regije Podkarpacie- Ured Maršala
Partneri: Tehnološko Sveučilište u Rzeszowu, Sveučilište u Rzeszowu, WSIZ, Regionalna Razvojna Agencija i drugi

14.10.2009.
14.10.2013.

4 722 151.42 EUR

"Izgradnja regije Lublin podizanjem kvalifikacija zaposlenika "

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.10.2009.
30.06.2011.

241 864.27 EUR

Izgradite Lublin - podizanje kvalifikacije regiji

Stowarzyszenie B-4

01.10.2009.
30.06.2011.

228 848,00 EUR
228 848,00 EUR

Nova uloga

Stowarzyszenie B-4

01.10.2009.
30.11.2010.

146 774,00 EUR
146 774,00 EUR

Biznis na start

Lider : Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.
Partner : Stowarzyszenie B-4

02.05.2009.
31.12.2010.

817 849,76 EUR
817 849,76 EUR

Promocija i razvoj agro-turizma i ekološke poljoprivrede u Moldaviji

Stowarzyszenie B-4

01.05.2009.
31.12.2009.

92 093,00 EUR
92 093,00 EUR

Nova uloga

Stowarzyszenie B-4

01.05.2009.
30.06.2010.

138 517,00 EUR
138 517,00 EUR

www.łódzkie.k@dry

Stowarzyszenie B-4

02.03.2009.
31.08.2010.

181 141,00 EUR
181 141,00 EUR

"Ugovorni uvjeti FIDIC - Zaposlenici u Donjoj Šleskoj"

Stowarzyszenie B-4 (Udruga B-4)

01.03.2009.
31.08.2010.

66 536.42 EUR

Financijska kontrola i unutarnja revizija - djelatnici pokrajine Lodz

Stowarzyszenie B-4

01.03.2009.
30.09.2010.

131 257,00 EUR
131 257,00 EUR

Uvjeti ugovora FIDIC - Silesian osoblje

Stowarzyszenie B-4

01.03.2009.
31.08.2010.

121 350,00 EUR
121 350,00 EUR

Media Plus - Obuka za turističke industrije i oglašavanje

Stowarzyszenie B-4

02.02.2009.
31.05.2010.

166 777,00 EUR
166 777,00 EUR

Europe Direct Radom

Stowarzyszenie B-4

01.01.2009.
31.12.2009.

39 850,00 EUR
19 862,00 EUR

Europe Direct Rzeszów

Stowarzyszenie B-4

01.01.2009.
31.12.2009.

43 053,66 EUR
21 584,23 EUR

Osmislite svoju budućnost - postani grafički dizajner

Stowarzyszenie B-4

01.01.2009.
30.11.2009.

176 129,00 EUR
176 129,00 EUR

Vrijeme je za posao

Stowarzyszenie B-4

01.01.2009.
30.04.2010.

172 588,00 EUR
172 588,00 EUR

Naši klijenti

Lista klijenata