Kako prijaviti projekt

Zdravlje za rast (2014. - 2020.)

Program Zdravlje za rast (2014.-2020.) je usmjeren prema tome kako zdravlje može doprinijeti rastu i strateškim ciljevima Europa 2020. , a osobito u pogledu zapošljavanja, inovacije i održivosti. Ovaj program je puno više usmjeren na ključna pitanja gdje akcija Europske unije pruža dodatnu vrijednost, te naglašava i učvršćuje veze između gospodarskog rasta i zdravog stanovništva u većoj mjeri nego prethodni programi. Program će pomoći zemljama Europske unije u nalaženju rješenja na ekonomske i demografske izazove kojima su suočeni njihovi zdravstveni sustavi, te bi trebao omogućiti građanima da dulje ostanu zdravi.

 

Budžet programa:

Za provedbu programa za razdoblje (2014.-2020.) Europska komisija je izdvojila 449,4 milijuna eura. U većini slučajeva, potpora će doprinijeti 60% troškova aktivnosti/projekta. Ova brojka se povećava na 80% u iznimnim slučajevima, kao što je to za zemlje članice s niskim bruto nacionalnim dohotkom koje sudjeluju u zajedničkim aktivnostima.

Ciljevi programa:

Programom su definirana četiri temeljna cilja:

 • rješavanje problema manjka financijskih i ljudskih resursa te poticanje inovacija kako bi se osigurali inovativni i održivi zdravstveni sustavi; ovome cilju bit će usmjereno 48% ukupnog proračuna programa
 • omogućavanje pristupa informacijama i medicinskoj ekspertizi unutar i izvan nacionalnih granica kako bi se osigurao pristup boljoj i sigurnijoj zdravstvenoj zaštiti svim građanima EU-a; ovome cilju bit će usmjereno 22% ukupnog proračuna programa
 • prepoznavanje, širenje i promicanje najboljih iskustava na području prevencije kako bi se spriječilo širenje bolesti i promicalo dobro zdravlje; ovome cilju bit će usmjereno 21% ukupnog proračuna programa
 • razvijanje zajedničkih pristupa za bolju pripravnost i koordinaciju u hitnim slučajevima kako bi se zaštitili građani od prekograničnih prijetnji zdravlju; ovome cilju bit će usmjereno 9% ukupnog proračuna programa

Korisnici programa:

Glavni korisnici i potencijalni kandidati za financiranje iz ovog programa su nacionalne zdravstvene vlasti, kao i javna i privatna tijela, međunarodne organizacije i nevladine udruge s općim interesom za zdravlje na razini EU-a koje podržavaju specifične ciljeve programa. Program će biti usmjeren uglavnom na suradnju s nacionalnim zdravstvenim nadležnim tijelima, te kao platforma za suradnju u zdravstvenom sektoru zemalja članica.

Aktivnosti programa:

 • Razvoj suradnje u procjeni zdravstvene tehnologije o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Osiguranje stručne pomoći državama članicama koje provode zdravstvene reforme
 • Jačanje zdravstvenog sustava, uključujući zdravstvene odbore
 • Postavljanje akreditacija i podrška europskim referentnim mrežama
 • Podrška aktivnostima vezanima za rijetke bolesti, uključujući i stvaranje europske referentne mreže
 • Izrada smjernica za poboljšanje oprezne uporabe antimikrobnih lijekova u humanoj medicini i praksama kojima se povećava antimikrobna otpornost
 • Jačanje sustava znanja u zdravstvu koji doprinose temeljnim dokazima u odlučivanju
 • Razmjena najboljih praksi o ključnim pitanjima u zdravstvu, kao što su prevencija pušenja, zlouporabe alkohola i pretilost
 • Jačanje spremnosti i odgovornosti za prekogranične zdravstvene prijetnje
 • Izgradnja kapaciteta za potporu zdravlju u državama članicama

Klikni za preuzimanje