Kako prijaviti projekt

Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Program zapošljavanja i socijalne inovacije (Easi) je instrument financiranja EU-a namijenjen promicanju visoke razine kvalitete i održivosti zapošljavanja, koji će jamčiti odgovarajuću i pristojnu socijalnu zaštitu, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšati uvjete rada.Kroz program će se podržati inovativne socijalne politike, promicati mobilnost radne snage, kao i olakšati pristup mikrokreditiranju i poticati socijalno poduzetništvo. EaSI objedinjuje i proširuje obuhvat tri postojeća financijska instrumenata: Program za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS), Europska mreža javnih službi za zapošljavanje EURES i Europski program mikrofinanciranja (European Progress Microfinance Facility).

Budžet programa:

U okviru programa EaSI osigurat će se 920.000.000 € koji će biti na raspolaganju za razdoblje od 2014.-2020. godine. Od ukupno osiguranih sredstava u okviru objedinjenog programa EaSI, oko 550 mil. EUR (61% od ukupnog proračuna), poduprijet će aktivnosti s naglaskom na europsku dimenziju, kao što su usporedive analize, uzajamno učenje i razmjena primjera dobre prakse u području zapošljavanja i socijalne politike.

Ciljevi programa:

  • Jačanje koordinacije akcija na nacionalnoj razini i na razini Europske Unije na području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti
  • Podrška razvoju odgovarajućeg sustava socijalne zaštite i politike tržišta rada
  • Modernizacija zakonodavstva EU i njegova učinkovita primjena
  • Promicanje geografske mobilnosti i podupiranje većih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj otvorenog tržišta rada
  • Povećanje dostupnosti i pristupačnosti mikrofinanciranja socijalnim grupama ljudi i mikro poduzećima te povećanje pristupa financijskim sredstvima socijalnom poduzetništvu

Korisnici programa:

Korisnici ovog programa su Nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, zavodi za zapošljavanje, specijalistička tijela predviđena zakonima EU,socijalni partneri, nevladine organizacije,visokoškolske ustanove i istraživački instituti; stručnjaci za evaluaciju i za procjenu utjecaja; nacionalni statistički uredi i mediji.

3 osi programa EaSI podržavaju:

  • modernizaciju politika zapošljavanja i socijalnih politika u skladu s ciljevima Progressa (61% od ukupnog proračuna);
  • mobilnost zapošljavanja u skladu s ciljevima EURES (18% od ukupnog proračuna);
  • pristup mikro-financiranju i socijalnom poduzetništvu u skladu s ciljevima Mikrofinanciranja i socijalnog poduzetništva (21% od ukupnog proračuna).

Klikni za preuzimanje