Kako prijaviti projekt

Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

PREDMET PROGRAMA Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

CILJEVI PROGRAMA Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz: - razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda - povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama - povećanje prosječne potrošnje po danu boravka - povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja - umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini - unapređenje međunarodne prepoznatljivosti

IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 23.700.000 kuna.

KORISNICI - subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) - OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge - fizičke osobe – privatni iznajmljivači 

MJERE PROGRAMA - NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA