Kako prijaviti projekt

Program LIFE (2014. - 2020.)

LIFE je financijski instrument Europske komisije namijenjen aktivnostima u području zaštite okoliša i zaštite prirode. Cilj je LIFE-a doprinijeti razvoju i provedbi politike zaštite okoliša Europske unije. LIFE program se sastoji od dva potprograma: potprogram za okoliš i potprogram za klimatske akcije. Program LIFE je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije.

Budžet programa:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, proračun programa iznosi 3,46 milijardi eura, za potprogram  zaštite okoliša osigurane su 2,59 milijarde, dok je potprogramu za klimatske promjene namijenjeno 864 milijuna eura.

Ciljevi programa:

  • Doprinos pomaku prema učinkovitom korištenju resursa, gospodarstvu sa niskom razinom CO2, zaštiti i poboljšanju kakvoće okoliša i zaustavljanju gubitka bioraznolikosti
  • Unaprijeđenje razvoja, primjenei jačanja okolišnih i klimatskih politika Europske unije te kataliziranje i promicanje integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Europske unije kao i prakse iz javnog i privatnog sektora
  • Podrška boljem okolišnom i klimatskom upravljanju na svim razinama

Korisnici programa:

LIFE program je otvoren za javna ili privatna tijela, nevladine udruge.

Aktivnosti programa:

Potpora aktivnostima podijeljena je prema potprogramima:

Zaštita okoliša:

  • Efikasnost okoliša i izvora energije (razvijanje, testiranje i demonstriranje najboljih praksa, unapređenje temelja znanja za razvijanje, procjenu, nadzor i evaluaciju okolišne politike i zakonodavstva Europske unije)
  • Bioraznolikost (doprinos implementaciji politike i zakonodavstva Europske unije u području bioraznolikosti, podržavanje daljnjeg razvoja,implementacije i upravljanja mrežom Natura 2000)
  • Upravljanje okolišem i informacijama(promicanje podizanja svijesti o problemima okoliša kao i stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području okoliša, podržavanje komunikacije, upravljanja i diseminacije informacija u području okoliša, promicanje i doprinos jačanju i efikasnosti okolišnog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)

Klimatske promjene:

  • Ublažavanje klimatskih promjena (razvoj i testiranje najboljih praksa i rješenja za ublažavanje klimatskih promjena, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera,olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za ublažavanje klimatskih promjena)
  • Prilagodba klimatskim promjenama (razvoj i testiranje najboljih praksa i rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, unapređenje temelja znanja za razvoj, procjenu, nadzor, evaluaciju i implementaciju efikasnih mjera, olakšavanje razvoja i implementacije strategija, doprinos inovativnim tehnologijama za prilagodbu klimatskim promjenama)
  • Klimatsko upravljanje i informacije (stvaranje podrške javnosti i dionika stvaranju politike u području klime, podržavanje komunikacije,upravljanja i diseminacije informacija u području klime, promicanje idoprinos jačanju i efikasnosti klimatskog zakonodavstva promicanjem razvoja i diseminacije dobrih praksa i pristupa politici)

Klikni za preuzimanje