Kako prijaviti projekt

Program FISCALIS 2020

Program FISCALIS 2020 će omogućiti efikasno funkcioniranje poreznih sustava unutar EU poticanjem suradnje zemalja članica u području porezne politike. Program potiče efikasniju primjenu poreznog zakonodavstva EU, razvoj informacijskih sustava, razmjenu iskustava između nacionalnih poreznih uprava te primjenu najbolje prakse u području oporezivanja. Očekuje se da će daljnji razvoj informacijskih sustava poreznih uprava zemalja članica EU i inicijative za zajedničko jačanje kapaciteta poreznih uprava doprinijeti ostvarenju ciljeva u okviru strategije „Europa 2020“.

Budžet programa:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine, budžet programa iznosi 234,3 milijuna eura.

Ciljevi programa:

Opći cilj programa je poboljšanje pravilnog funkcioniranja poreznih sustava na unutarnjem tržištu kroz poboljšanje suradnje između država sudionica, njihovih poreznih uprava i njihovih djelatnika.


Poseban cilj programa je podržati borbu protiv porezne prijevare, utaje poreza i agresivnog poreznog planiranja te provedbu prava EU na području oporezivanja osiguravanjem razmjene informacija, podržavanjem administrativne suradnje i, gdje je to potrebno i prikladno, jačanjem administrativnih kapaciteta država sudionica, s ciljem pomoći smanjenju administrativnog opterećenja poreznih uprava i troškova ispunjavanja obveza poreznih obveznika.

Korisnici programa:

Program je otvoren za države članice EU, države kandidatkinje, potencijalne države kandidatkinje te partnerske države obuhvaćene Europskom politikom susjedstva.

Aktivnosti programa:

Program osigurava financijsku potporu za slijedeće aktivnosti:

  • Seminari i radionice
  • Bilateralne ili multilateralne kontrole
  • Radne posjete
  • Osnivanje stručnih timova
  • Izgradnja kapaciteta javne uprave i prateće aktivnosti
  • Studije
  • Komunikacijski projekti
  • Izgradnja europskih informacijskih sustava
  • Aktivnosti zajedničkog osposobljavanja

U Republici Hrvatskoj za provedbu ovog programa nadležno je Ministarstvo financija-Porezna uprava koja je imenovala člana Fiscalis 2020 Odbora i nacionalnog koordinatora odgovornog za sveukupnu koordinaciju nad provedbom programa u Poreznoj upravi. Aktivnosti se provode sukladno godišnjem radnom planu koji utvrđuje Europska komisija.

Sadašnji te potencijalni sudionici i korisnici ovog programa su svi djelatnici Porezne uprave.

 

Klikni za preuzimanje