Kako prijaviti projekt

Program COSME (2014. - 2020.)

COSME je novi program za programsko razdoblje 2014. – 2020. koji je namijenjen malim i srednjim poduzetnicima, te ima za cilj poticanje konkurentnosti europskih poduzeća. Ciljane skupine programa su mala i srednja poduzeća (MSP), sadašnji i potencijalni poduzetnici i poslovne organizacije za podršku poduzećima. Program će osigurati bolji pristup financiranju, pružiti  usluge podrške poslovanju i promicati poduzetništvo.

Ciljevi programa:

  • olakšavanje pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća (MSP)
  • stvaranje okruženja koje je pogodno za stvaranje i rast gospodarstva
  • poticanje poduzetničke kulture u Europi
  • povećanje održive konkurentnosti EU tvrtki
  • pomaganje malim poduzećima da rade izvan svoje matične zemlje i poboljšanje njihovog pristupa tržištima

Budžet programa:

Ukupni proračun COSME-a iznosi 2,3 milijarde eura. Programom će se pružiti garancije malim i srednjim poduzećima u iznosu do 150.000 eura, kojim se nudi lakši i bolji pristup venture kapitalu.

Korisnici programa:

  • Poduzetnici, posebice u malim i srednjim poduzećima, će imati koristi od lakšeg pristupa financiranju za razvoj, konsolidaciju i rasta njihovih poduzeća.
  • Građani koji žele postati samozaposleni i susreću se s poteškoćama u uspostavi vlastitih poduzeća, primjerice mladi i žene poduzetnice.
  • Nacionalna, regionalna i lokalna tijela vlasti

Aktivnosti:

1. Pristup financiranju za mala i srednja poduzeća kroz namjenske financijske instrumente
2. Enterprise Europe Network: Mreža poslovnih servisnih centara
3. Jačanje poduzetništva
4. Poboljšanje okvirnih uvjeta za konkurentnost poduzeća i razvoj politika
5. Internacionalizacija malih i srednjih poduzeća

Klikni za preuzimanje