Kako prijaviti projekt

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020.

Sveobuhvatan cilj Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je osigurati da aktivnosti ribarstva i akvakulture doprinose dugoročnim, održivim uvjetima koji se odnose na okoliš i koji su potrebni za gospodarski i socijalni razvoj. Zajednička ribarstvena politika trebala bi  doprinijeti povećanoj produktivnosti, primjerenom životnom standardu u sektoru ribarstva, i stabilnim tržištima, te bi trebala osigurati dostupnost resursa te dostupnost ponude za potrošače po razumnim cijenama.

Budžet programa:

U razdoblju od 2014. do 2020. sredstva 252.643.158 €.

Ciljevi programa:

 • Promicanje konkurentnog, okolišno i gospodarski održivog i društveno odgovornog ribarstva i akvakulture
 • Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike (ZRP)
 • Promicanje uravnoteženog i uključivog teritorijalnog razvoja ribarstvenih područja i akvakulturnih područja u akvakulturi
 • Poticanje razvoja i provedbe Integrirane pomorske politike (IPP) Unije

Korisnici programa:

Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja omjer kojeg ovisi od same vrste projekta.

Aktivnosti koje zadovoljavaju kriterije za potporu:

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire aktivnosti kojima se nastoji ostvariti sljedećih pet prioriteta:

 • PRIORITET 1 Poticanje okolišnog održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva 86.827.381
 • PRIORITET 2 Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture 55.261.186
 • PRIORITET 3 Poticanje provedbe ZRP-a 34.824.000
 • PRIORITET 4 Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije 18.954.045
 • PRIORITET 5 Poticanje stavljanja na tržište i prerade 40.617.938
 • PRIORITET 6 Poticanje provedbe integrirane pomorske politike 1.000.000
 • TEHNIČKA POMOĆ 15.158.588

Klikni za preuzimanje