Kako prijaviti projekt

Kreativna Europa (2014. - 2020.)

Novi program EU Kreativna Europa podupire europsku kinematografiju te kulturni i kreativni sektor s ciljem njihovog doprinosa održivom rastu i zapošljavanju. Program će objediniti dosadašnje programe namijenjene kulturi (Kultura, MEDIA i MEDIA Mundus), a uključivati će i novu financijsku mogućnost za poboljšanje pristupa financijama malim i srednjim poduzećima te organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru.

Budžet programa:

Predloženi proračun za razdoblje od 2014. do 2020. godine je 1.46 milijardi EUR-a što je ujedno i najveća svjetska potpora za kulturne i kreativne industrije. Tako će na dosadašnji program MEDIA biti raspoređeno 55% sredstava, na program Kultura 30% sredstava a za međusektorske aktivnosti raspodjelit će se ostatak od 15% sredstava.

Ciljevi programa:

Ključni ciljevi koji se programom žele realizirati su:

  • Podrška kapacitetima europskog kulturnog i kreativnog sektora u njihovom prekograničnom poslovanju
  • Promicanje transnacionalne cirkulacije kulturnih i kreativnih radova te operatera i dolazak do nove publike u Europi i izvan nje
  • Jačanje financijskih kapaciteta u kulturnom i kreativnom sektoru, osobito u malim i srednjim poduzećima i organizacijama
  • Podrška međudržavnim političkim suradnjama s ciljem poticanja politike razvoja, inovacija, publike i izgradnje novih poslovnih modela

Korisnici programa:

Korisnici ovog programa su: umjetnici, kulturni profesionalci i organizacije u izvedbenim i ostalim umjetnostima, oglašavanju, filmu, TV-u, glazbi, interdisciplinarnim umjetnostima, baštini i industriji video igara. U principu, sve tvrtke koje prema definicije EU odgovaraju obliku malih i srednjih poduzeća, a osnovane su u državi korisnici programa Kreativna Europa, te su aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru, biti će prihvatljivi korisnici.

Aktivnosti programa:

Financiraju se aktivnosti u tri područja:

  • Međusektorsko područje usmjereno na kulturni i kreativni sektor

- Dodatne usluge za kulturni i kreativni sektor-davanje jamstava za odgovarajuće financijske posrednike iz država članica koje sudjeluju u programu te pružanje savjeta i procjene rizika stručnih financijskih posrednika

- Transnacionalna politička suradnja -razmjena iskustava i dobrih praksi za nove poslovne modele, učenje na istoj razini-peerlearning, povezivanje kulturnih djelatnika i političkih aktera, studije, tržišni podaci, testiranje novih i međusektorskih poslovnih pristupa, konferencije, seminari, politički dijalozi, podrška mreži deskova Kreativna Europa

  • Kulturno područje usmjereno na kulturni i kreativni sektor

- podupiranje međusektorske suradnje kulturnih djelatnika iz različitih zemalja za sektorske aktivnosti, aktivnosti europskih institucija za uključivanje mreže djelatnika iz različitih zemalja, aktivnosti organizacija koje pružaju promotivnu europsku platformu za razvoj novih talenata te poticanje cirkulacije umjetnika i njihovih djela, podrška prevođenju književnih djela, aktivnosti namijenjene postizanju veće vidljivosti bogatstva i raznolikosti europske kulture, aktivnosti za stimulaciju interkulturnog dijaloga i međusobnog razumijevanjate europske kulturne nagrade npr. nagrade Europski glavni grad kulture, Europska nagrada za kulturnu baštinu i dr.

  • MEDIA područje usmjereno na audiovizualni sektor

- podupiranje razvoja sveobuhvatne ponude novih vještina, razmjena znanja i  umrežavanje inicijativa, podrška audiovizualnim operaterima za razvijanje Europskog audiovizualnog sektora s potencijalnom prekograničnom  cirkulacijom, podrška europskoj i međunarodnoj koprodukciji uključujući televiziju, olakšavanje pristupu profesionalnim audiovizualnim trgovinskim događajima i tržištu, korištenje online alata, uspostava sustava potpore za nenacionalne europske filmove na svim platformama međunarodne prodaje, olakšavanje cirkulacije europskih filmova u svijetu i u Europi te podržavanje mreže europskih kina i njihove digitalizacije, predstavljanje i promocija raznolikosti europskih audiovizualnih djela itestiranje novih poslovnih modela i alata

 

Klikni za preuzimanje