Kako prijaviti projekt

Kohezijski fond

Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF) financira velike infrastrukturne projekte kojima se unapređuje okoliš i razvija prometna infrastruktura određena kao sastavni dio Trans-europske prometne mreže. Na sufinanciranje projekata u iznosu od najviše 80-85% pravo imaju države članice čiji je bruto domaći proizvod ispod 90% prosjeka Europske zajednice i koje primjenjuju nacionalni program konvergencije prema gospodarskoj i monetarnoj uniji. 

Također, služi smanjivanju gospodarskih i socijalnih razlika, kao i promicanju održivog razvoja.

Budžet programa:

U financijskoj perspektivi 2007. – 2013. vrijednost mu je oko 55 milijardi eura, dok u razdoblju od 2014. do 2020. godine  Kohezijski fond raspolaže sa 74,93 milijarde eura. Hrvatskoj će na raspolaganju biti oko 8 milijardi eura iz ovog fonda u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Ciljevi programa:

Cilj Kohezijskog fonda je jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji, s ciljem promicanja održivog razvoja.Osim ovog cilja, njegova je zadaća i osigurati ravnotežu prema ulaganjima, investicijama i infrastrukturi, specifično za svaku državu članicu. Na taj način, trebao bi zadovoljiti sljedeće ciljeve:

  • Ulaganja u okruženje, uključujući područja vezana za održivi razvoj i energiju koja predstavljaju ekološku prednost
  • Transeuropske mreže na području prometne infrastrukture
  • Tehnička pomoć

Korisnici programa:

Iako je u Kohezijskom fondu uglavnom riječ o financiranju velikih nacionalnih projekata čiji su korisnici tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara i usluga, te obavljanje radova kao što su različite studije, građevinski radovi i slično.

Za razdoblje od 2014. – 2020. godine, Kohezijski fond je usmjeren na Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Republiku Češku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.

Iz Kohezijskog fonda je moguće financirati:

  • Trans-europske transportne mreže (Trans-European Transport Networks)
  • Transportna infrastruktura (izvan TEN-T mreža) koja doprinosi okolišno održivom urbanom i javnom    prometu, inter-operabilnosti transportnih mreža diljem EU i potiče inter-modalne prometne sustave  (vs. samo cestovni promet)
  • Okolišna infrastruktura s ciljem preuzimanja EU standarda zašite okoliša
  • Učinkovito korištenje energije i korištenje obnovljivih izvora energije

 

Klikni za preuzimanje