Kako prijaviti projekt

Europski socijalni fond (ESF)

Europski socijalni fond (ESF) kao glavni instrument Europske unije usmjeren je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja. Također, za cilj ima poboljšati položaj najugroženijim ljudima kojima prijeti siromaštvo. Hrvatskoj je postao dostupan prilikom pristupanja EU.

Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse – posloprimce, mlade ljude i one koji su u potrazi za poslom. Europski socijalni fond godišnje izdvaja 10 milijardi eura kojima se žele poboljšati izgledi milijunima građana Europske unije za pronalaženje posla, a naročito onim posloprimcima koji se teško zapošljavaju. Svaka zemlja članica u suradnji s Europskom komisijom odabire jedan ili više operativnih programa koji će se financirati iz ESF-a tijekom sedmogodišnjeg razdoblja. Prioriteti djelovanja ESF-a i njegovi ciljevi opisani su u operativnim programima.

 

Budžet programa:

Ulaganja ESF-a obuhvaćaju sve regije EU-a. Više od 80 milijardi eura namijenjeno je za ulaganja u ljudske resurse u državama članicama između 2014. i 2020., a još je najmanje 3,2 milijarde dodijeljeno Inicijativi za zapošljavanje mladih.

Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. trebala bi iznositi 1,44 milijardi eura ili 206,4 milijuna eura godišnje, što je čak 25% od ukupno raspoloživih sredstava za Operativni program Razvoj ljudskih potencijala, na koje Hrvatska kao punopravna članica ima pravo.

 

Ciljevi programa:

Temeljni cilj ESF-a je smanjenje razlika u prosperitetu i životnom standardu između država članica EU-a i njihovih regija, te time promicanje gospodarske i socijalne kohezije. Osim ovog cilja,fondom se ostvaruju i sljedeća četiri tematska cilja kohezijske politike:

  • poticanje zapošljavanja i podržavanje mobilnosti rada;
  • promicanje socijalne uključenosti i borba protiv siromaštva;
  • ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje; te
  • jačanje institucionalnih kapaciteta i učinkovita javna uprava.

Aktivnosti koje doprinose ostvarenju spomenutih ciljeva su potpore prema ekonomiji s niskom razinom ugljičnog dioksida, promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika, zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa te promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturnim mrežama.

 

Korisnici programa:

Na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava javljaju se prijavitelji, odnosno javna ili privatna tijela/institucije/organizacije koje su odgovorne za pripremu i prijavu projektnog prijedloga na temelju natječaja. Prijavitelji dakle mogu biti nevladine organizacije, neprofitne organizacije, javne ustanove, privatne institucije, privatne tvrtke, lokalna i područna samouprava, lokalne i regionalne razvojne agencije, zadruge i međunarodne (međuvladine) organizacije. S ciljem održivosti projektnih aktivnosti  potiču se partnerstva u provedbi projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. 

Iako je u Kohezijskom fondu uglavnom riječ o financiranju velikih nacionalnih projekata čiji su korisnici tijela javne vlasti, prilike za poslovni sektor otvaraju se kroz sudjelovanje u postupcima javne nabave za isporuku dobara i usluga, te obavljanje radova kao što su različite studije,građevinski radovi i slično.

 

Prihvatljiva područja ulaganja u okviru ESF-a su:

  • Privlačenje i zadržavanje ljudi u zaposlenosti te modernizacija sustava socijalne zaštite;
  • Poboljšanje prilagodljivosti radnika i tvrtki te fleksibilnosti tržišta rada;
  • Povećanje investicija u ljudski kapital kroz bolje obrazovanje i stjecanje vještina;
  • Jačanje administrativnih kapaciteta i
  • Pomoć u održavanju zdrave radne snage.

 

Ciljne skupine 

Ciljne skupine su osobe/skupine na koje projekt neposredno pozitivno utječe. U okviru natječaja koje objavljuje Ministarstvo socijalne politike i mladih ciljne skupine su osobe s invaliditetom, osobe s niskim stupnjem obrazovanja, nezaposlene mlade osobe, starije osobe,  dugotrajno nezaposlene osobe, žene, korisnici pomoći i usluga socijalne skrbi, pripadnici nacionalnih manjina i ostale socijalno osjetljive skupine koje kroz sudjelovanje u projektnim aktivnostima mogu steći dodatna znanja i vještine, proći programe psihološkog osnaživanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije, treninge životnih vještina, ojačati motivaciju za sudjelovanje u aktivnostima zajednice i slično. Kroz projekte vezane uz razvoj socijalnih usluga u zajednici pridonosi se boljem socijalnom uključivanju socijalno osjetljivih skupina, usklađivanju radne i obiteljske uloge osoba koje brinu o ovisnom članu obitelji te olakšavanju njihovog zapošljavanja.