Kako prijaviti projekt

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) ima za cilj jačanje ekonomske i socijalne kohezije te smanjivanje razlika u razvoju između regija unutar EU. Uglavnom je usmjeren na infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Djelovanje ERDF-a oblikovano je tako da smanji gospodarske, ekološke i socijalne probleme u urbanim područjima, s posebnim fokusom na održivi urbani razvoj. Najudaljenija područja također imaju koristi od posebne pomoći iz ERDF-a usmjerene na moguće nedostatke zbog njihove udaljenosti.

ERDF usmjerava svoja ulaganja u nekoliko ključnih prioritetnih područja, što je poznato kao "tematska koncentracija":

 • • Inovacija i istraživanje;
 • • Digitalni program;
 • • Podrška za male i srednje poduzetnike (SME);
 • • Ekonomija s niskim emisijama ugljika

Resursi ERDF-a dodijeljeni ovih prioritetima ovisit će o kategoriji regije.

• U razvijenijim regijama, najmanje 80 % sredstava mora se usmjeriti na najmanje dva od ovih prioriteta; U tranzicijskim regijama, ovaj fokus je za 60 % sredstava; Ovo je 50 % u manje razvijenim regijama. 

Nadalje, neki resursi ERDF-a moraju se osobito usmjeriti prema projektima gospodarstva s niskim emisijama ugljika: Razvijenije regije: 20%; Tranzicijske regije: 15 %; i Manje razvijene regije: 12%. Ukupni očekivani iznos sredstava namijenjen ERDF-u: 183,3 milijarde EUR u razdoblju 2014.-2020. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011PC0614)

Budžet programa:

Za razdoblje od 2014. do 2020. godine očekivana sredstva proračuna iznose 183,3 milijarde eura. Hrvatskoj je iz Europskog fonda za regionalni razvoj do kraja 2013. godine dodijeljeno ukupno 228,4 milijuna eura kroz Operativne programe Promet i Regionalna konkurentnost.

Ciljevi programa:

Europski fond za regionalni razvoj će doprinijeti financiranju potpora čiji je cilj jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te smanjivanje razlika između regija kroz podršku u razvoju i strukturnim prilagodbama gospodarstva,uključujući konverziju industrijskih regija koje su u padu i regijama koje zaostaju u razvitku.

Fond bi trebao pridonijeti primjeni strategije Europa 2020, čime se osigurava veća koncentracija potpora programa oko prioriteta Europske unije. Prema kategoriji regija koje podržava, potpore iz fonda trebale bi biti usmjerene na istraživanja i inovacije, mala i srednja poduzeća te ublažavanje klimatskih promjena. U obzir treba uzeti stupanj koncentracije kada se promatra stupanj razvijenosti regija, kao i specifične potrebe regija čiji je BDP po glavi stanovnika u razdoblju od 2007. do 2013. godine bio manji od 75% prosjeka BDP-a EU 25 za referentno razdoblje.

 

Korisnici programa:

Sredstva fonda moći će koristiti istraživački centri, lokalne i regionalne vlasti, škole, korporacije, trening centri, državna uprava, mala i srednja poduzeća, sveučilišta, udruge. Osim za njih, sredstva će biti dostupna i za javna tijela, neke organizacije privatnog sektora (osobito mala poduzeća), nevladine organizacije, volonterske organizacije. Također, mogu se prijaviti i strane tvrtke s bazom u regiji koja je pokrivena relevantnim operativnim programom, ali pod uvjetom da zadovoljavaju europska pravila javne nabave.

 

Aktivnosti programa:

Ulaganja će u Europskom fondu za regionalni razvoj (ERDF) biti usmjerena na četiri prioriteta: inovacije i istraživanje, digitalnu agendu, podršku malim i srednjim poduzećima za stvaranje i očuvanje radnih mjesta te gospodarstvu koji smanjuje emisije CO2, na što će s eutjecati nizom aktivnosti:

 • Produktivna ulaganja koja pridonose stvaranju i očuvanju održivih radnih mjesta, kroz izravne potpore za ulaganja u mala i srednja poduzeća
 • Ulaganja u infrastrukturu pružanja osnovnih usluga građanima u području energetike, okoliša, prometa te informacijskih i konunikacijskih tehnologija (ICT)
 • Ulaganja u socijalnu, zdravstvenu i obrazovnu infrastrukturu
 • Razvoj unutarnjeg potencijala podržavanjem lokalnih i regionalnih razvoja i istraživanja te inovacija
 • Tehnička pomoć

Oko 100 milijardi eura bit će uloženo u spomenute prioritete, od čega je 23 milijarde namijenjeno energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i smanjenju emisije CO2. Postotak ulaganja u ove prioritete ovisi o ekonomskom razvoju regija (koje su podijeljene u manje razvijene, tranzicijske i razvijenije regije).

 • Manje razvijene regije (BDP po glavi stanovnika <75% od prosjeka EU-27)
 • Regije u tranziciji (BDP po glavi stanovnika između 75% i 90% od prosjeka EU-27)
 • Razvijene regije (BDP po glavi stanovnika >= 90% od prosjeka EU-27)

Klikni za preuzimanje