Kako prijaviti projekt

Europa za građane (Europe for Citizens)

Ovim programom pruža se potpora širokom spektru aktivnosti i organizacijama koje promiču „aktivno europsko građanstvo”, odnosno uključivanje građana i organizacija civilnoga društva u proces europske integracije. Kroz aktivnosti programa građani imaju priliku sudjelovati u aktivnostima transnacionalne razmjene i suradnje koje pridonose izgradnji osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i potiču procese europske integracije.

 

Budžet programa:

Program raspolaže sveukupnim proračunom od 185 468 000 eura za sedmogodišnje razdoblje (2014. – 2020.)

 

Ciljevi programa:

 • pridonijeti razumijevanju građana o EU, njenoj povijesti i raznolikosti,
 • poticati europsko građanstvo i poboljšati uvjete za građansko i demokratsko sudjelovanje na razini EU,
 • povećati svijest o zajedničkoj povijesti i vrijednostima,
 • poticati demokratsko sudjelovanje građana na razini EU, razvijajući razumijevanje građana o procesu kreiranja politike EU i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volonterstvo na razini EU.

 

Korisnici programa:

Potencijalni prijavitelji su europske istraživačke institucije, lokalne vlasti, organizacije za istraživanje europskih javnih politika, udruženja građana i druge organizacije civilnog društva i obrazovne institucije iz zemalja članica, zemalja kandidatkinja i zemalja koje su potpisale sporazum EEA.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Sastanci građana
 • Stvaranje transnacionalnih partnerstva i mreža
 • Podrška organizacijama od općeg interesa za Europu
 • Izgradnja zajednice i debate o problemima građanstva temeljene na korištenju informacijsko-komunikacijskih tehnologija i/ili društvenih mreža
 • Događaji na razini Europske unije
 • Debate/studije i intervencije o odlučujućim trenucima europske povijesti (važno je očuvati sjećanje na zločine počinjene u vrijeme nacizma i staljinizma)
 • Mišljenja/debate o zajedničkim vrijednostima
 • Incijative za podizanje svijesti o EU institucijama i njihovom radu
 • Radnje koje iskorištavaju i vrednuju rezultate podržanih inicijativa
 • Istraživanja o problemima građanstva i društvenog sudjelovanja
 • Podrška informativnim i savjetodavnim strukturama programa u zemljama članicama