Kako prijaviti projekt

Erasmus+ (2014. - 2020.)

Područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu znatno pridonijeti rješavanju glavnih izazova s kojima se Europa suočava sada i s kojima će se suočavat i u sljedećem desetljeću. Ta su područja priznata kao glavni pokretači u okviru strategije Europa 2020. kojima će se prevladati socioekonomska kriza koja utječe na europske države, poticati rast i zapošljavanje te socijalna ravnopravnost i uključenost.Na toj je pozadini nastao Erasmus+, program EU-a za područja obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014 ̶ 2020.

Budžet programa:

Za razdoblje od 2014. – 2020. planirani proračun ovog programa iznosi  14,7 milijardi eura. Od ukupnog financijskog iznosa kojim će program raspolagati, 77,5% dodijelit će se sektoru obrazovanja i osposobljavanja, a dodatnih 3,5% ići će kreditnim garancijama. Sektor mladih dobiva 10% a sportski sektor 1,8%.

Ciljevi programa:

Program će pokušati ostvariti sljedeće ciljeve u području obrazovanja, osposobljavanja i mladeži:

  • Povećanje razine ključnih kompetencija i vještina u svezi sa njihovom relevantnošću na tržištu rada, kao i sudjelovanje mladih ljudi u demokratskom životu Europe, osobito kroz povećanje mobilnosti i mogućnosti za mlade ljude i studente
  • Poticanje poboljšanja kvalitete, inovacija izvrsnosti i internacionalizacije na razini obrazovnih institucija, kao i rada s mladima, osobito jačanjem transnacionalne suradnje između pružatelja usluga obrazovanja i ostalih organizacija
  • Promicanje stvaranja europskog prostora cjeloživotnog učenja, okidača reforme politika na nacionalnoj razini, podrška modernizaciji sustava obrazovanja i osposobljavanja, te stvaranje podrške europskoj suradnji mladih, osobito kroz jačanje suradničke politike i širenje primjera dobre prakse
  • Poboljšanje međunarodne dimenzije obrazovanja, osposobljavanja i mladih, osobito u području visokog obrazovanja povećanjem atraktivnosti unije obrazovanja i njezinih vanjskih aktivnosti
  • Poboljšanje nastave i učenja jezika te promicanje jezične raznolikosti
  • Promicanje izvrsnosti u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti

Korisnici programa:

Potencijalni prijavitelji su bilo koje javne ili privatne ustanove, organizacije i tijela aktivnih u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u 34 zemlje članice programa Erasmus+.Skupine mladih aktivne u području mladih, a koje ne djeluju u okviru pojedine organizacije mladih, također se mogu prijaviti za mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

Aktivnosti programa:

  • Mogućnost učenja za pojedince u EU i izvan EU što uključuje: studiranje i usavršavanje, pripravništva, poučavanje i profesionalni razvoj, neformalne aktivnosti mladih kao što je volontiranje 
  • Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga kako bi se potaknuo razvoj i implementacija inovativnih praksi u obrazovanju, usavršavanju, neformalnim aktivnostima mladih te kako bi se promovirala zapošljivost, kreativnost i poduzetništvo 
  • Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja s zemljama koje nisu članice s fokusom na jačanju razmjene dobrih praksi i konkretnih činjenica na temelju kojih se donese politike. Podrška će uključivati implementaciju alata transparentnosti EU, studije i podršku specifičnim politikama poput Bolonjskog i Kopenhaškog procesa

Klikni za preuzimanje