O nama

Naš tim

Naša grupacija UHY HB EKONOM i UHY SAVJETOVANJE d.o.o. najveća je revizorska i konzalting kuća u Dalmaciji prema prihodima i broju zaposlenih u 2016. godini. Zajedno sa poljskim partnerima, Stowarzyszenie B-4 činimo jedinstvenog partnera u svim fazama razvoja društva, projekta ili investicije - od samog početka preko uspješnog projektnog napretka do velikog i jakog poduzetnika. Kao takvi, nudimo Vam široki fond poslovno - financijskih usluga preko naših djelatnika usko specijaliziranih u pojedinačnim područjima i projektima te kroz brojnu mrežu suradnika u javnom, privatnom, bankarskom i obrazovnom sektoru. Europski fondovi, priprema projekata za apliciranje za bespovratna sredstva, kao i provedba projekata uski su fokus društva s timom stručnjaka koji su Vam na raspolaganju u svim fazama razvoja i provedbe projekata. 

UHY SAVJETOVANJE d.o.o. član je međunarodnog  udruženja za reviziju, računovodstvo, porezno i poslovno savjetovanje UHY international (Urbach Hacker Young International) sa sjedištem u Londonu.

UHY Savjetovanje

Naš tim je u razdoblju od 2013. godine do danas uspješno pripremio i sudjelovao u provedbi 30 uspješnih projekata koji su se financirali iz EU fondova s ukupnom vrijednošću od preko 20 milijuna Eura, a pripremamo još preko deset velikih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti preko 100 milijuna Eura. Jamac vrhunske kvalitete naših usluga je preko 20 godina iskustva poljskih suvlasnika društva "Stowarzyszenie B-4" u području EU fondova koje koristimo u svakodnevnom poslovanju. Iza sebe imaju samostalno provedeno 90 različitih projekata u ukupnoj vrijednosti više od oko 14.500.000 €, od kojih su 32 bila sufinancirana uz pomoć europskih strukturnih fondova. 

UHY SAVJETOVANJE d.o.o. predstavlja pouzdanog partnera u svim fazama razvoja vašeg društva, od samih početaka do uspješnog projektnog razvoja u velikog poduzetnika. U suradnji sa društvom UHY HB EKONOM d.o.o., jedini na tržištu možemo Vam ponuditi cjelokupnu uslugu svih poslovno-financijskih usluga, kroz usluge naših 25 djelatnika specijaliziranim u pojedinačnim područjima i projektima, ili kroz brojnu mrežu svojih suradnika u javnom, privatnom, bankarskom i obrazovnom sektoru te na taj način osigurati uspješnu provedbu i razvoj vašeg društva ili projekta.

UHY Savjetovanje B4 Europski Fondovi

 

 

 

 

 

 

 

Odaberite nas za svoje partnere, jer uspjeh ne poznaje alternativu!

Projektni stručnjaci

Krešimir Budiša

mag. oec.; mag. for.

Krešimir je stručnjak s višegodišnjim iskustvom za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova,  kao i pripremi svih ostalih oblika financijskih analiza i projekata (poslovni planovi, investicijeske studije, CBA analize, studije izvodljivosti). Također je stručnjak s iskustvom za reviziju korištenja sredstava iz EU fondova.

Kao direktor UHY Savjetovanja sudjelovao je u pripremi projekata koji su povukli preko 10 milijuna eura bespovratnih sredstava, vodio je izrade 10 feasibility i pre-feasibility studija te 7 strategija razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave te strategija razvoja LAG grupe. Direktor je UNIST Tehnološkog parka te je bio zadužen za pripremu infrastrukturnog projekta kojim se oprema najveći tehnološki park u Splitu čija provedba je u tijeku.Također je direktor Unistem Cekoma d.o.o. gdje radi na pripremi istraživačko razvojnog projekta vrijednosti 80 milijuna kuna. Posjeduje bogato predavačko iskustvo na brojnim radionicama i stručnim predavanjima izravno vezanih za područja razvoja te projekte.

Krešimir je magistrirao na dva fakulteta, Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer turizam i hotelijerstvo te na Sveučilišnom centru za forenzične znanosti u Splitu, smjer financijsko-računovodstvena forenzika. 

 

 

Piotr Piątek

mag. ing.

Piotr posjeduje dugogodišnje iskustvo kao ovlašteni konzultant za EU fondove, te ovlašteni konzultant za pružanje informativnih i savjetodavnih usluga pri poljskom Državnom zavodu za mala i srednja poduzeća. Vještine i kompetencije su stjecane tijekom obavljanja brojnih dužnosti projekt menadžera projekata sufinanciranih od strane EU i drugih izvora. Također, njegove odgovornosti su uključivale i uključuju upravljanje proizvodnim poduzećima, konzultatskim tvrtkama i ogranizacijama civilnog društva te provedbu infrastrukturnih projekata; brojna sudjelovanja u tečajevima, usavršavanjima i radionicama. Posjeduje brojne organizacijske i stručne vještine, uključujući učinkovito upravljanje radnim vremenom projektnih timova, postavljanje ciljeva prema SMART pravilima, provjera provedbe ciljeva, upravljanje financijama organizacija i proračunima projekata, upravljanje podacima, sposobnost paralelnog rukovođenja više projekata, koordiniranje zadataka, dijagnoza problema i izrada strategija za prevladavanje problema, implementacija odgovornosti osoblja, mentoring, coaching, konzalting, izrada strateških i razvojnih planova, provedba procesa privatizacije, privlačenje ulagača i drugih izvora/subjekata financiranja, podrška poduzetnicima početnicima, konzultiranje i savjetovanje fizičkih osoba i poduzetnika prilagođeno njihovim potrebama.

 

Ryszard Irzyk

mag. oec.; bacc. admin. publ.

Ryszard je ključni stručnjak za projekte jedinica lokalne i područne samouprave te izrade strateških planova istih. Završio je studij ekonomije na diplomskom studiju, upravno pravo na razini preddiplomskog te poslijediplomski studij u području EU fondova; posjeduje i certifikat IPMA razina C. EU fondovima te investicijskim i soft projektima bavi se više od desetak godina. Radio je u regionalnom uredu u Poljskoj gdje je kontrolirao cca. 100 samouprava na različitim razinama te različitih veličina. Nadalje, obavljao je dužnost direktora projektnog odjela u općini Strzyzow, gdje je stvorio sustav upravljanja projektima zahvaljujući kojem se uspjelo realizirati preko 30 projekata u iznosu od 12 milijuna eura. Trenutno piše, upravlja i provodi reviziju projekata za JLS, poduzeća i nevladine organizacije. Napisao je ukupno više od 100 projekata vrijednosti cca. 25 milijuna eura. Savjetnik je gradonačelnika u gradu Rzeszowu, kao i savjetnik člana evaluacijskog odbora za projekte. Pored redovnih poslovnih obveza, provodi obuke o fondovima EU, projektima, postupcima IPMA i mnoge druge za različita tijela.  Jedan je od rijetkih ljudi koji imaju široko i raznovrsno iskustvo u području EU fondova u poljskoj Podkarpatskoj regiji. Njegov posao je bio više puta nagrađivan od strane raznih tijela, a kao najvredniji ističe prvo mjesto u Poljskoj za najinovativniji projekt za lokalne vlasti.

 

Beata Sołtys

mag. philol. russ.

Savjetnik za EU fondove s dugogodišnjim iskustvom u izradi, koordinaciji i provedbi projekata za skupine kojima prijeti socijalna isključenost: nezaposleni, žene, mladi, osobe s invaliditetom i starije osobe. Dugogodišnji konzultant i trener u području lokalnog razvoja; preko 20 godina iskustva u savjetovanju. Raspon projektnih odgovornosti: izrada i upravljanje projektima, budžetiranje, nadzor i financijska kontrolu, provedba projektnih aktivnosti, uključujući: promociju, zapošljavanje, obuku; kontaktiranje sa sudionicima projekta; nadzor osoblja koje provodi obuku; suradnja i kontakt s ugovornim tijelima; podnošenje izvješća; priprema i kontinuirano nadopunjavanje dokumentacije. Predsjednica Stowarzyszenie B-4, udruge koja je u Poljskoj provela preko 80 projekata, od kojih je većina bila financirana iz EU fondova.

 

Maciej Brodowicz

mag. ing.

Maciej je ključni stručnjak u pripremi studija izvodljivosti i sličnih studija, te razvojnih i strateških planova.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u upravljanju infrastrukturnim projektima, ocjenjivanju projektnih prijava (19 provedenih evaluacija), pripremi i izradi strategija za jedinice lokalne i regionalne samouprave (preko 20 izrađenih strategija), preko 1100 sati predavanja o pripremi projekata za apliciranje iz EU fondova, priprema projektnih dokumentacija i studija izvedivosti za projekte financirane iz regionalnih, državnih i EU fondova (više od 80 aplikacija i studija izvodljivosti za subjekte lokalne i regionalne samouprave te gospodarske subjekte), iniciranje osnivanja dvije lokalne akcijske grupe (LAG) u Poljskoj, sudjelovanje u izradi integrirane Strategije ruralnog razvoja, provođenje obuka i treninga u području: financijskog upravljanja i savjetovanja, računovodstva i financija, upravljanje projektima, pokretanje poslovanja, ukupno održano preko 5000 sati različitih obuka i brojna druga nespomenuta iskustva.

Boris Pekić

mag. oec.

Boris posjeduje desetogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju malog i srednjeg poduzetništva, velikih firmi, jedinica lokalne samouprave te obrazovnih institucija.

U društvu je zadužen za financijsku pripremu i provedbu projekata sufinanciranih od strane EU i drugih potpornih institucija, te za savjetovanje upodručju financija općenito, financijsko i operativno restrukturiranje, analizu isplativosti pojedinih proizvoda i usluga, profitnih centara, procjenu vrijednosti poduzeća i dr. Također vodi izradu budžeta projekta te popratnih dokumenata ovisno o vrsti i složenosti - poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti i/ili CBA analize. Vodi izrade strategije razvoja JLS i LAG grupa, studije izvodljivosti i predizvodljivosti, CBA analize itd. Osim toga sudjeluje kao predavač na edukacijskim programima društva iz navedenih područja.

Boris je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu - smjer financije pri poslovnoj ekonomiji.

 

Ivana Silić

mag.oec

Ivana je savjetnik za razvoj poslovanja i EU fondove s naglaskom na gospodarstvo, prirodnu i kulturnu baštinu te znanost i inovacije. U UHY Savjetovanju je sudjelovala na pripremi projekata pri izradi studija izvodljivosti, CBA analiza, investicijskih studija i poslovnih planova s ukupnom vrijednosti preko 250 milijuna kuna. Pri UHY trening centru sudjeluje kao predavač na edukacijskim programima iz područja pripreme projekata financiranih iz EU fondova.

Prije priključivanja UHY timu stjecala je radno iskustvo u međunarodnim korporacijama u financijama i reviziji.

Ivana je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Menadžment, kao najbolji student u generaciji. 

Marino Bezmalinović

mag.oec; mag.for

Marino je savjetnik za pripremu projekata financiranih iz EU fondova s višegodišnjim iskustvom. Specijaliziran je za razvoj projektnih aplikacija, studija izvodljivosti te poslovnih planova. 

Marino vodi pripremu projekata za istraživanje i razvoj, sudjelovao je u izradi 2 infrastrukturna projekta za znanstvene organizacije ukupne vrijednosti preko 160 milijuna kuna, 5 projekata za razvoj MSP-ova te je vodio pripremu infrastrukturnog projekta za obnovu kulturne baštine ukupne vrijednosti 36 milijuna kuna.

Marino je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Informatički menadžment te na Sveučilišnom odjelu za forenzičke znanosti - modul Forenzika i Nacionalne sigurnosti.

Ivo Šarić

mag.oec.

Nakon stečenog iskustva u uspješnoj pripremi projekata financiranih iz fondova EU, s visokim postotkom prolaznosti projekata, Ivo se specijalizirao za provedbu EU projekata iz područja gospodarstva, infrastrukture, kulturne baštine, obrazovanja i civilnog društva. Također, u društvu je zadužen za savjetovanje pri pripremi i provedbi postupaka javne nabave za subjekte koji su obveznici i subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Nadalje, pri UHY trening centru sudjeluje kao predavač na edukacijskim programima iz područja pripreme i provedbe projekata financiranih iz fondova EU.
Ivo je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu - smjer financije pri poslovnoj ekonomiji.