O nama

Naš tim

Naša grupacija UHY HB EKONOM i UHY SAVJETOVANJE d.o.o. najveća je revizorska i konzalting kuća u Dalmaciji prema prihodima i broju zaposlenih u 2016. godini. Zajedno sa poljskim partnerima, Stowarzyszenie B-4 činimo jedinstvenog partnera u svim fazama razvoja društva, projekta ili investicije - od samog početka preko uspješnog projektnog napretka do velikog i jakog poduzetnika. Kao takvi, nudimo Vam široki fond poslovno - financijskih usluga preko naših djelatnika usko specijaliziranih u pojedinačnim područjima i projektima te kroz brojnu mrežu suradnika u javnom, privatnom, bankarskom i obrazovnom sektoru. Europski fondovi, priprema projekata za apliciranje za bespovratna sredstva, kao i provedba projekata uski su fokus društva s timom stručnjaka koji su Vam na raspolaganju u svim fazama razvoja i provedbe projekata. 

UHY SAVJETOVANJE d.o.o. član je međunarodnog  udruženja za reviziju, računovodstvo, porezno i poslovno savjetovanje UHY international (Urbach Hacker Young International) sa sjedištem u Londonu.

Projektni tim UHY SAVJETOVANJE d.o.o. sastoji se od konzorcija stručnjaka s više od 20 godina iskustva u radu s projektima, od čega više od 20 godina rada s EU fondovima, te pruža slijedeće usluge:

 • Usluge izrade studija izvodljivosti, poslovnih planova, investicijskih elaborata a poslovne banke, HBOR ili za prijave projekata
 • Kompletna projektna prijava na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava Europske Unije
 • Parcijalna izrada dijela dokumentacije za prijavu na bespovratna sredstva EU
 • Računovodstvo projekata financiranih sredstvima iz fondova EU
 • Revizija korištenja bespovratnih sredstava iz EU fondova i programa
 • Izrada dokumenata strategija razvoja JLS i drugih subjekata 
 • Usluge edukacije, seminara, obuka u području financija, pripreme EU projekata.

 

Tim UHY SAVJETOVANJA u razdoblju od 2013. godine do danas uspješno je pripremio i sudjelovao u provedbi 30 uspješnih projekata koji su se financirali iz EU fondova s ukupnom vrijednošću od preko 20 milijuna Eura, a pripremamo još preko deset velikih infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti preko 100 milijuna Eura. Jamac vrhunske kvalitete naših usluga je preko 20 godina iskustva poljskih suvlasnika društva "Stowarzyszenie B-4" u području EU fondova koje koristimo u svakodnevnom poslovanju. Iza sebe imaju samostalno provedeno 90 različitih projekata u ukupnoj vrijednosti više od oko 14.500.000 €, od kojih su 32 bila sufinancirana uz pomoć europskih strukturnih fondova.

UHY SAVJETOVANJE d.o.o. predstavlja pouzdanog partnera u svim fazama razvoja vašeg društva, od samih početaka do uspješnog projektnog razvoja u velikog poduzetnika.

UHY Savjetovanje

U suradnji sa društvom UHY HB EKONOM d.o.o., jedini na tržištu možemo Vam ponuditi cjelokupnu uslugu svih poslovno-financijskih usluga, kroz usluge naših 25 djelatnika specijaliziranim u pojedinačnim područjima i projektima, ili kroz brojnu mrežu svojih suradnika u javnom, privatnom, bankarskom i obrazovnom sektoru te na taj način osigurati uspješnu provedbu i razvoj vašeg društva ili projekta.

 

UHY Savjetovanje B4 Europski Fondovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odaberite nas za svoje partnere, jer uspjeh ne poznaje alternativu!

 

Projektni stručnjaci

Krešimir Budiša

mag. oec.; mag. for.

Krešimir je direktor društva UHY SAVJETOVANJE d.o.o., te revizor EU projekata.

U samom društvu Krešimir ima specijalnosti u smislu uloge u upravljanju, pripremi i provedbi EU projekata, kao i pripremi svih ostalih oblika financijskih analiza i projekata (poslovni planovi, investicijeske studije, CBA analize, studije izvodljivosti). Osim navedenog, ima višestrukih iskustava na reviziji korištenja sredstava iz EU fondova, kao i na poslovima procjene vrijednosti društava, spajanja i pripajanja društava.

Posebnost je također forenzička analiza i revizija u smislu poduzetnika, pronalaska nedostajućih sredstava, te zaštite vlasničkih odnosa u društvima, postupke sprječavanja pranja novca te vođenja predstečajne nagodbe za društva u navedenim postupcima.

Ima pozitivna iskustva u pripremi raznih investicija, pripremi projekata za strukturne fondove, infrastrukturne i socijalne, sudjelovanja u izradi i pripremi strategija, razvojnih planova i sličnog, a posebice u suradnji sa sveučilištima i fakultetima.

Krešimir je magistrirao na dva fakulteta, Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer turizam i hotelijerstvo, te na Sveučilišnom centru za forenzične znanosti u Splitu, smjer financijsko-računovodstvena forenzika, a ujedno je jedini član društva koji osim engleskog, ima znanje njemačkog jezika za komunikaciju s poduzetnicima iz navedenog govornog područja stečeno kroz svoj godišnji studijski boravak na Alpe Adria Universitat Klagenfurt, Austrija te pri Goethe Institutu u Munchenu, Njemačka.

Jedini pravi hobi su mu putovanja i organizacija istih čime se u studentskim danima uspješno i bavio.

Stručnost

 • Izrada prijave projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU
 • Edukacija i seminari
 • Revizija EU projekata
 • Izrada studija izvodljivosti, predizvodljivosti, CBA analiza i sl.
 • Izrada poslovnog plana, investicijske studije i sličnih studija
 • Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata

Piotr Piątek

mag. ing.

Piotr posjeduje dugogodišnje iskustvo kao ovlašteni konzultant za EU fondove, te ovlašteni konzultant za pružanje informativnih i savjetodavnih usluga pri poljskom Državnom zavodu za mala i srednja poduzeća. Vještine i kompetencije su stjecane tijekom obavljanja brojnih dužnosti projekt menadžera projekata sufinanciranih od strane EU i drugih izvora. Također, njegove odgovornosti su uključivale i uključuju upravljanje proizvodnim poduzećima, konzultatskim tvrtkama i ogranizacijama civilnog društva te provedbu infrastrukturnih projekata; brojna sudjelovanja u tečajevima, usavršavanjima i radionicama. Posjeduje brojne organizacijske i stručne vještine, uključujući učinkovito upravljanje radnim vremenom projektnih timova, postavljanje ciljeva prema SMART pravilima, provjera provedbe ciljeva, upravljanje financijama organizacija i proračunima projekata, upravljanje podacima, sposobnost paralelnog rukovođenja više projekata, koordiniranje zadataka, dijagnoza problema i izrada strategija za prevladavanje problema, implementacija odgovornosti osoblja, mentoring, coaching, konzalting, izrada strateških i razvojnih planova, provedba procesa privatizacije, privlačenje ulagača i drugih izvora/subjekata financiranja, podrška poduzetnicima početnicima, konzultiranje i savjetovanje fizičkih osoba i poduzetnika prilagođeno njihovim potrebama.

Stručnost

 • Izrada studija izvodljivosti, predizvodljivosti, CBA analiza i sl.
 • Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata
 • Izrada prijave projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU

Ryszard Irzyk

mag. oec.; bacc. admin. publ.

Ryszard je ključni stručnjak za projekte jedinica lokalne i područne samouprave te izrade strateških planova istih. Završio je studij ekonomije na diplomskom studiju, upravno pravo na razini preddiplomskog te poslijediplomski studij u području EU fondova; posjeduje i certifikat IPMA razina C. EU fondovima te investicijskim i soft projektima bavi se više od desetak godina. Radio je u regionalnom uredu u Poljskoj gdje je kontrolirao cca. 100 samouprava na različitim razinama te različitih veličina. Nadalje, obavljao je dužnost direktora projektnog odjela u općini Strzyzow, gdje je stvorio sustav upravljanja projektima zahvaljujući kojem se uspjelo realizirati preko 30 projekata u iznosu od 12 milijuna eura. Trenutno piše, upravlja i provodi reviziju projekata za JLS, poduzeća i nevladine organizacije. Napisao je ukupno više od 100 projekata vrijednosti cca. 25 milijuna eura. Savjetnik je gradonačelnika u gradu Rzeszowu, kao i savjetnik člana evaluacijskog odbora za projekte. Pored redovnih poslovnih obveza, provodi obuke o fondovima EU, projektima, postupcima IPMA i mnoge druge za različita tijela.  Jedan je od rijetkih ljudi koji imaju široko i raznovrsno iskustvo u području EU fondova u poljskoj Podkarpatskoj regiji. Njegov posao je bio više puta nagrađivan od strane raznih tijela, a kao najvredniji ističe prvo mjesto u Poljskoj za najinovativniji projekt za lokalne vlasti.

Stručnost

 • Razvoj sustava pripreme i provedbe EU projekata
 • Edukacija i seminari
 • Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata

Beata Sołtys

mag. philol. russ.

Savjetnik za EU fondove s dugogodišnjim iskustvom u izradi, koordinaciji i provedbi projekata za skupine kojima prijeti socijalna isključenost: nezaposleni, žene, mladi, osobe s invaliditetom i starije osobe. Dugogodišnji konzultant i trener u području lokalnog razvoja; preko 20 godina iskustva u savjetovanju. Raspon projektnih odgovornosti: izrada i upravljanje projektima, budžetiranje, nadzor i financijska kontrolu, provedba projektnih aktivnosti, uključujući: promociju, zapošljavanje, obuku; kontaktiranje sa sudionicima projekta; nadzor osoblja koje provodi obuku; suradnja i kontakt s ugovornim tijelima; podnošenje izvješća; priprema i kontinuirano nadopunjavanje dokumentacije. Predsjednica Stowarzyszenie B-4, udruge koja je u Poljskoj provela preko 80 projekata, od kojih je većina bila financirana iz EU fondova.

Stručnost

 • Izrada prijave projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU
 • Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata

Maciej Brodowicz

mag. ing.

Maciej je ključni stručnjak u pripremi studija izvodljivosti i sličnih studija, te razvojnih i strateških planova.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u upravljanju infrastrukturnim projektima, ocjenjivanju projektnih prijava (19 provedenih evaluacija), pripremi i izradi strategija za jedinice lokalne i regionalne samouprave (preko 20 izrađenih strategija), preko 1100 sati predavanja o pripremi projekata za apliciranje iz EU fondova, priprema projektnih dokumentacija i studija izvedivosti za projekte financirane iz regionalnih, državnih i EU fondova (više od 80 aplikacija i studija izvodljivosti za subjekte lokalne i regionalne samouprave te gospodarske subjekte), iniciranje osnivanja dvije lokalne akcijske grupe (LAG) u Poljskoj, sudjelovanje u izradi integrirane Strategije ruralnog razvoja, provođenje obuka i treninga u području: financijskog upravljanja i savjetovanja, računovodstva i financija, upravljanje projektima, pokretanje poslovanja, ukupno održano preko 5000 sati različitih obuka i brojna druga nespomenuta iskustva.

Stručnost

 • Izrada poslovnog plana, investicijske studije i sličnih studija
 • Izrada studija izvodljivosti, predizvodljivosti, CBA analiza i sl.
 • Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata

Boris Pekić

mag. oec.

Boris Pekić posjeduje desetogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju malog i srednjeg poduzetništva, velikih firmi, jedinica lokalne samouprave te obrazovnih institucija.

U društvu je zadužen za financijsku pripremu i provedbu projekata sufinanciranih od strane EU i drugih potpornih institucija, te za savjetovanje iz području financija općenito, financijsko i operativno restrukturiranje, analizu isplativosti pojedinih proizvoda i usluga, profitnih centara, procjenu vrijednosti poduzeća i dr.

Priprema projekata uključuje izradu budžeta projekta, te popratnih dokumenata ovisno o vrsti i složenosti - poslovnog plana, investicijske studije, studije izvodljivosti i/ili CBA analize.

Osim toga sudjeluje kao predavač na edukacijskim programima društva iz navedenih područja.

 

Stručnost

 • Izrada prijave projekta na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava EU
 • Izrada strategija JLS, gospodarskih grana, LAG grupa te sličnih strateških dokumenata
 • Izrada poslovnog plana, investicijske studije i sličnih studija
 • Izrada studija izvodljivosti, predizvodljivosti, CBA analiza i sl.
 • Edukacija i seminari