Operacija 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“

Trajanje natječaja

» 16.06.2016. - 15.11.2016.

Referenca

» -

Tip sredstava

» Bespovratna sredstva

Budzet

» 3.989.087,00 €

Predmet natječaja je ulaganje u šumarske tehnologije, strojeve, alate i opremu za preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • šumoposjednici,
  • udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 
  • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Prihvatljivi troškovi vezani su uz:

  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.), 
  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.), 
  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.), 
  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.), 
  • kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i
  • izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

Sredstva javne potpore iznose ukupno 30.000.000,00 kuna. 

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi 5.000,00 EUR, a najviša 700.000,00 EUR.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektronskom obliku putem AGRONET-a od 15. srpnja 2016. godine do 15. studenoga 2016. godine.

Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.

 

Više informacija o natječaju