Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

Trajanje natječaja

» 02.06.2016. - 10.10.2016.

Referenca

» -

Tip sredstava

» Bespovratna sredstva

Budzet

» 60.000.000,00 kn

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava – provedba operacije 8.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava za projekte koji uključuju aktivnosti konverzije degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. 

Prihvatljivi prijavitelji: 

  • šumoposjednici,
  • udruge šumoposjednika/šumovlasnika,
  • trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Prihvatljive aktivnosti: 

  • konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika, 
  • konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća,
  • konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća. 

Iznos sufinanciranja: 

  • Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 5.000 eura, 
  • Maksimalan iznos sufinanciranja iznosi 700.000 eura. 

Stopa sufinanciranja: 

Maksimalan intenzitet sufinanciranja projekata iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

 

Preuzmite DOKUMENTACIJU