NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE „RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA“

Trajanje natječaja

» 01.02.2018. - 01.04.2018.

Referenca

» -

Tip sredstava

» -

Budzet

» 41.463.927,00 EUR

Predmet ovoga natječaja su ulaganja u ribarske luke i iskrcajna mjesta sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (Narodne novine 3/2018).

Prihvatljivi korisnici su nadležne lučke uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ovlaštenici koncesije za upravljanje lučkim područjem koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 41.463.927,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 31.097.945,00 eura u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 10.365.982,00 u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

Najviši iznos potpore na temelju ovoga natječaja po jednoj ribarskoj luci iznosi 5.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, a po jednom iskrcajnom mjestu 500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Natječaj je otvoren do 01.04.2018. 

Sve detaljne informacije možete pronaći putem poveznice euribarstvo.hr .