Kako prijaviti projekt

Razrada projektne ideje

U ovoj fazi definiraju se problemi koji će se rješavati projektom, odnosno osmislit će se aktivnosti kojima će se identificirani problemi rješavati. Slijedom toga, determinirat će se ciljevi koji se žele ostvariti te rezultati kao pokazatelji projektnog uspjeha. Sve navedene aktivnosti i ciljevi moraju biti u skladu sa ciljevima obuhvaćenim natječajnom dokumentacijom na koju će se projekt prijaviti. Natječaj (odnosno, natječajnu dokumentaciju) realizira i plasira ugovorno tijelo koje može biti javno tijelo RH, agencije za ugovaranje i europske agencije.

 

Kako je već poznato, ideja može biti rješenje postojećeg problema ili zahtjeva, no jednako tako može biti i neki sasvim novi, inovativni proces ili rezultat. Kada se pristupa razradi i primjeni ideje u realnom konceptu nužno je razmotriti sljedeće aspekte te napraviti:

  • Analiza problema – Prije početka rješavanja neke situacije nužna je identifikacija problema, odnosno barijere zbog koje je došlo do potrebe za idejnom razradom rješenja takvog problema, te analizirati je li taj problem upravo ono što priječi nekakav napredak te je li ideja upravo rješenje tog problema.
  • Analiza ciljeva -  Kada se poznaje problem koji se može riješiti određenom idejom, treba odrediti rezultate koji se moraju zadovoljiti projektnim aktivnostima. Ti rezultati definiraju svrhu projekta te doprinose nekim širim ciljevima.
  • Analiza dionika – pri izradi analize dionika treba identificirati i opisati interese najužih sudionika u projektnim aktivnostima te identificirati sve moguće dionike i interesne skupine koji će izravno ili neizravno biti dio projektne priče. Nužno je pri identifikaciji ne navoditi samo dionike koji će imati pozitivne koristi od projekta već objektivno sagledati i skupine koje se mogu protiviti projektu te predstavljati svojevrsnu barijeru kvalitetnoj provedbi.
  • Analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnji - Cjelokupnu problematiku potrebno je sagledati i iz aspekta okoline prijavitelja te prepoznati i vanjske probleme koje utječu na samog prijavitelja.  Takva se analiza provodi na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Također, osim negativnog vanjskog utjecaja treba utvrditi sve prilike u okolini koje doprinose kvalitetnijoj suradnji i projektnom potencijalu. Osim okoline, možda najbitniji segment predstavlja sami prijavitelj, odnosno organizacija. U okviru toga treba odrediti valstite kvalitete, potencijale i snage, no i nedostatke i mane.

 

Sve navedene aktivnosti i ciljevi moraju biti u skladu sa ciljevima obuhvaćenim natječajnom dokumentacijom na koju će se projekt prijaviti. Natječaj (odnosno, natječajnu dokumentaciju) realizira i plasira ugovorno tijelo koje može biti javno tijelo RH, agencije za ugovaranje i europske agencije.