Kako prijaviti projekt

Provedba

Provedba je finalna faza koja započinje onog trena kada se potpiše ugovor o dodjeli sredstava. Faza provedbe obuhvaća ostvarivanje rezultata, postizanje svrhe i učinkovito doprinošenje općem cilju projekta, ekonomično upravljanje raspoloživim sredstvima te nadziranje i izvještavanje o napretku.

Faza provedbe projektnog ciklusa je na mnogo načina najkritičnija jer se tijekom ove faze ostvaruju planirane koristi. Sve ostale faze u ciklusu su stoga nužna podrška fazi provedbe.

Nužno je za vrijeme provedbe projekta kontinuirano surađivati s nadležnim tijelom čija je glavna odgovornost osiguravanja financiranja, upravljanja i tehničke podrške te nadzora provedbe projekta.

Nositelj projekta dužan je redovito izvještavati te podnositi sve potrebne informacije o provedbi projekta nadležnom tijelu.

U sklopu provedbe projekta nužno je pripremiti:

  • Izvješća o napretku

Izvješće o napretku priprema se u obliku Zahtjeva za nadoknadu sredstava u roku od 15 kalendarskih dana nakon isteka svaka tri mjeseca provedbe projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između nositelja i nadležnog tijela. Izvješća moraju obuhvaćati projekt u cjelini neovisno koji se dio financira iz Fondova. Svako izvješće mora u potpunosti sadržavati sve zahtijevane aspekte.

  • Završno izvješće o provedbi projekta

Završno izvješće o provedbi projekta podnosi se u sklopu podnošenja završnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka provedbenog razdoblja projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između nositelja i nadležnog tijela.

  • Izvješće nakon provedbe projekta

Izvješće nakon provedbe projekta prosljeđuje se u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka svake uzastopne godine od dana odobrenja Završnog izvješća, a dostavlja se tijekom 5 godina od dana završetka projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela.