Kako prijaviti projekt

Priprema projektne dokumentacije

Natječajna dokumentacija se u cijelosti objavljuje na stranicama navedenih ugovornih tijela. Kada je identificiran natječaj koji odgovora projektnoj ideji, pristupa se izradi projektne dokumentacije te procesu prijave projekta. Svaki projekt sadrži predradnje koje obuhvaćaju financijsku analizu projekta, studiju izvedivosti projekta,prijavne obrazce A i B,ostalu projektnu dokumentaciju zahtjevanu natječajem i ostale analize koje se mogu zahtjevati natječajem. Nakon tih predradnji počinje se sa izradom detaljne projektne dokumentacije što uključuje izradu logičke matrice, razradu projekta (opis, učinci, metodologija, itd.), razradu budžeta projekta, popunjavanje ostale obvezne projektne dokumentacije definirane natječajem

 

Natječajna dokumentacija se u cijelosti objavljuje na stranicama navedenih ugovornih tijela. Među njima mogu biti Ministarstva zadužena za područje programa, ugovorne agencije poput SAFU i agencije za regionalni razvoj i druge, europske agencije za ugovaranje i druge agencije te posrednička tijela. Kada je identificiran natječaj koji odgovora projektnoj ideji tada se pristupa izradi projektne dokumentacije te procesu prijave projekta.

 

Svaki projekt najčešće sadrži predradnje koje obuhvaćaju

 • financijsku analizu projekta,
 • studiju izvedivosti projekta
 • ostale analize koje se mogu zahtjevati natječajem
 • prijavne obrazce A i B, i
 • ostalu projektnu dokumentaciju zahtjevanu natječajem.

 

Izrada detaljne projektne dokumentacije uključuje:

 • Izrada logičke matrice-podrazumijeva  listu svih slijedova aktivnosti i njihovih rezultata, očekivanih učinaka koji su složeni logičkim uzročno-psoljedičnim  redoslijedom. Sadrži analizu problema i očekivanih ciljeva te predstavlja elementarni zapis koji je kamen temeljac uspješnoj provedbi i praćenju projekta.
 • Razrada projekta – kao esencijalni dio u kojem se ugovornom tijelu objašnjava zašto je baš TAJ projekt dobar i u čemu je njegova komparativna prednost nad drugim projektima. Tu je nužno vješto i detaljno raspisat sljedeće:
  • Općenito o prijavitelju i partnerima
  • Detaljna razrada problematike
  • Detaljan opis ciljeva i svrhe projekta
  • Detaljna razrada aktivnosti pri čemu se vodi računa o vremenskom slijedu (izrada Gantt dijagrama)
  • Objašnjenje relevantnosti projekta, odnosno opravdanosti provođenja projekta i njegov učinak na mikro i makro razini
  • Razrada metodologije projekta – identifikacija posebnih tehnika, načina i pristupa provođenju projekta
  • Procjena održivosti projekta na pravnoj, institucionalnoj, financijskoj i okolišnoj razini. U ovoj fazi također se provodi i procjena rizika
 • Razrada budžeta projekta -  predstavlja financijski model koji je projiciran za vrijeme trajanja projekta. Detaljno obuhvaća financijsku alokaciju raspoloživih sredstava. Pravilno se raspoređuje po nužnim vremenskim razdobljima, uglavnom na godišnjoj razini.
 • Popunjavanje ostale obvezne projektne dokumentacije definirane natječajem kao što su partnerski ugovori, izjave o odgovornosti, ostali ugovori, dokumenti javne nabave i ostali dokumenti