Kako prijaviti projekt

Prijava

Kada se završi sa izradom projektne dokumentacije (što mora biti obavljeno unutar strogo definiranog roka zadanog u natječaju) ista se šalje nadležnom tijelu poštom ili osobnom dostavom prijave. Prije nego što se dostavi prijava na natječaj u nadležnu instituciju i u roku naznačenom u samom natječaju potrebno je dodatno provjeriti da li je sve ispravno ispunjeno, te da se dostavlja potpuna dokumentacija. Na taj način se osigurava da projektni prijedlog ne otpadne zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune dokumentacije, nedostatka originalnih ili nepotpisanih dokumenata.

Tim za evaluaciju (ocjenu i procjenu) projekata svaki pristigli projekt detaljno proučava i ocjenjuje. Evaluatori su stručnjaci iz institucije koja objavljuje natječaj, no mogu biti i nezavisni stručnjaci koji objektivno ocjenjuju slabosti i prednosti svih pristiglih prijedloga.

Svi pozitivno ocijenjeni projektni prijedlozi dobiti će obavijesti o ishodu. Postoje situacije kada zbog ograničenih sredstava Ugovorno tijelo stavi na rezervnu listu projekte koji su kvalitetni, a imaju nešto manji broj bodova (ispod praga). Tim projektnim prijedlozima mogu biti dodijeljena sredstva u slučaju da neka institucija / organizacija koja je uspješno prošla evaluaciju, odustane od projekta ili u slučaju kada nakon čišćenja proračuna kod projektnih prijedloga koji su prošli ostane dovoljno sredstva za financiranje još projekata.

Proračunske stavke koje nisu transparentno prikazane (na osnovi analiza tržišta) mogu biti umanjene ili isključene iz projekta. Jako je bitno voditi računa prilikom izrade projektnog proračuna da sve stavke prate projektne aktivnosti.

Nakon što je projektna prijava odobrena Ugovorno tijelo tražiti će dostavu službene dokumentacije kako bi dokazali registraciju te financijsku stabilnost.