Kako prijaviti projekt

Postupak prijave za natječaj

1.

Početna ideja

Ključni element svakog uspješnog projekta jest dobra ideja. Ideja se formira prema interesima potencijalnog prijavitelja, vrsti djelatnosti kojom se bavi i okviru mogućnosti koje su raspoložive.
Pročitaj više

2.

Razrada projektne ideje

U ovoj fazi definiraju se problemi koji će se rješavati projektom, odnosno osmislit će se aktivnosti kojima će se identificirani problemi rješavati. Slijedom toga, determinirat će se ciljevi koji se žele ostvariti te rezultati kao pokazatelji projektnog uspjeha. Sve navedene aktivnosti i ciljevi moraju biti u skladu sa ciljevima obuhvaćenim natječajnom dokumentacijom na koju će se projekt prijaviti. Natječaj (odnosno, natječajnu dokumentaciju) realizira i plasira ugovorno tijelo koje može biti javno tijelo RH, agencije za ugovaranje i europske agencije.
Pročitaj više

3.

Priprema projektne dokumentacije

Natječajna dokumentacija se u cijelosti objavljuje na stranicama navedenih ugovornih tijela. Kada je identificiran natječaj koji odgovora projektnoj ideji, pristupa se izradi projektne dokumentacije te procesu prijave projekta. Svaki projekt sadrži predradnje koje obuhvaćaju financijsku analizu projekta, studiju izvedivosti projekta,prijavne obrazce A i B,ostalu projektnu dokumentaciju zahtjevanu natječajem i ostale analize koje se mogu zahtjevati natječajem. Nakon tih predradnji počinje se sa izradom detaljne projektne dokumentacije što uključuje izradu logičke matrice, razradu projekta (opis, učinci, metodologija, itd.), razradu budžeta projekta, popunjavanje ostale obvezne projektne dokumentacije definirane natječajem
Pročitaj više

4.

Prijava

Kada se završi sa izradom projektne dokumentacije (što mora biti obavljeno unutar strogo definiranog roka zadanog u natječaju) ista se šalje nadležnom tijelu poštom ili osobnom dostavom prijave. Prije nego što se dostavi prijava na natječaj u nadležnu instituciju i u roku naznačenom u samom natječaju potrebno je dodatno provjeriti da li je sve ispravno ispunjeno, te da se dostavlja potpuna dokumentacija. Na taj način se osigurava da projektni prijedlog ne otpadne zbog administrativnih ili tehničkih razloga poput nepotpune dokumentacije, nedostatka originalnih ili nepotpisanih dokumenata.
Pročitaj više

5.

Provedba

Provedba je finalna faza koja započinje onog trena kada se potpiše ugovor o dodjeli sredstava. Faza provedbe obuhvaća ostvarivanje rezultata, postizanje svrhe i učinkovito doprinošenje općem cilju projekta, ekonomično upravljanje raspoloživim sredstvima te nadziranje i izvještavanje o napretku.
Pročitaj više